Film promocyjny

Przystosowanie areny wielosezonowej typu – 9m dla potrzeb kawiarenki informacyjno – turystycznej

Na obszarze w pobliżu jeziora powstał nowy obiekt turystyczny, który podniósł atrakcyjność turystyczną tej części Lidzbarka. Konkurencyjność miejscowości turystycznych, powoduje iż nasza gmina musi cały czas się rozwijać i uatrakcyjniać pobyt turystów. W ramach operacji wybudowana  została arena wielosezonowa typu Empire-9m dla potrzeb kawiarenki-informacyjno-turystycznej w Lidzbarku, nad jeziorem. Kawiarenka jest elementem całej infrastruktury turystycznej, jest bezpieczna, pozwala osobom mieszkającym oraz przyjeżdzającym do Lidzbarka uzyskać potrzebne informacje. Tego typu obiekt jest kolejnym elementem wpływającym na poprawienie estetyki miasta, o dużej atrakcyjności dla odpoczywających na naszym terenie kajakarzy. Będzie miejscem przystankowym
i  odpoczynkowym dla coraz większej liczby osób korzystających z turystyki w naszym mieście.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD

W ramach operacji pn. „Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD” przygotowana została publikacja z wykorzystaniem infografik, map, starych zdjęć oraz film z efektami 3D.

Film wykorzystuje wirtualne obiekty, efekty specjalne oraz infografiki.

Operacja ma za zadanie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, aby pokazać walory, zalety obszaru LGD oraz zachęcić osoby do których dotrze film oraz publikacja, do odwiedzania obszaru objętego przez LGD.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dla Dziennego Domu „Senior+”

Gmina Lidzbark w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” NA LATA 2021–2025 Edycja 2021 w zakresie Modułu I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” uzyskała dofinansowanie w wysokości 191 000,00 złotych.

 Celem podjętych działań przez Gminę Lidzbark jest utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ poprzez dostosowanie istniejącego budynku w miejscowości Wawrowo po wykonaniu przebudowy i remontu na potrzeby Klubu Senior+. W budynku zostaną wykonane roboty remontowo-budowlane pozwalające dostosować budynek do potrzeb seniorów 60+ i osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych oraz wyposażenia pomieszczeń w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

W ramach wykonanych prac zostanie wyremontowane: jedno pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, aneks kuchenny do przyjmowania i wydawania posiłków, 2 łazienki, wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni oraz wyposażenie wszystkich pomieszczeń.

Jeszcze w tym roku powstanie Klub Seniora w miejscowości Wawrowo, umożliwiający zapewnienie ciekawych alternatyw spędzenia wolnego czasu seniorom w naszej gminie.

„Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku”

Już niebawem powstanie wyjątkowe miejsce rekreacji w Lidzbarku w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku”.

Projekt obejmuje zagospodarowanie działek nr 496 i 498 w Lidzbarku pod teren rekreacyjny obejmujący następujące prace: wykonanie infrastruktury technicznej, wykonanie parkingu, ogrodzenia, zagospodarowanie zielenią oraz infrastrukturą towarzyszącą składającą się z następujących elementów: – chodników, placu do teqballa, mini plaży, placu zabaw (w skład, którego wchodzą: rowerowy plac zabaw oraz Linarium), skate parku, łączki biwakowej. Ponadto założono instalację elementów małej architektury.

Projekt „Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku” dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

GMINA LIDZBARK POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+” W FORMIE GRANTU NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego naukę w trybie zdalnym.

Program „Zdalna szkoła+” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna szkoła”. Jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina Lidzbark uzyskała dofinansowanie  w wysokości 104 832,00 zł, dzięki któremu zakupiono 26 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem.