Rozpoczynamy tegoroczną Lidzbarską Ligę Halową!

I kolejka 

17:00     ŁĄCZY NAS WEL – PETARDA KLONOWO

17:25     BWB – BRAKE SERWIS JABŁONOWO

17:50     PRZEŁĘK – FC WYLAZŁOWO

18:15     PETARDA KLONOWO – DZIAŁKI SQUAD

18:40     CZARNA ELKA NA BIAŁYM TLE – BKS LIDZBARK

19:05     AMOK  – KROKODYLE

 

W lidze bierze udział 11 drużyn, dlatego w każdej kolejce jedna z drużyn rozegra dwa mecze.

Dla zawodników dokumenty do pobrania i wypełnienie znajdują się tutaj:

regulamin-lidzarskiej-ligi-halowej.docx   

oświadczenie o stanie zdrowia doc

oświadczenie i pozwolenie dla nieletnich doc.

RODO.doc

Sesja Rady Miasta i Gminy Lidzbark – transmisja na żywo

https://www.youtube.com/c/LidzbarkPl/live?fbclid=IwAR3ww0JEyAZgHu2O2Cs7j8un-nZ5czUCOfCJGe-y08WzM7rUeweqegnNYp4

Trwa budowa placu zabaw na ul. Myśliwskiej

Trwa budowa długo wyczekiwanego przez mieszkańców parku rekreacyjno – turystycznego przy ul. Myśliwskiej. Wielofunkcyjny plac zabaw połączony z siłownią zewnętrzną to doskonałe miejsce wypoczynku dla całych rodzin. Altana, której montaż trwa w tym momencie zapewni schronienie przed słońcem czy deszczem. Na terenie całego placu zabaw ustawione zostaną również ławeczki, kosze na śmieci, a cały teren zostanie ogrodzony, co z pewnością zapewni bezpieczeństwo korzystających z niego mieszkańców. Koszt inwestycji to 218 870,79 zł.

45-lecie szkoły podstawowej w Dłutowie

„ CZŁOWIEK ZAWSZE MOŻE WSTĄPIĆ NA LEPSZĄ DROGĘ- PÓKI ŻYJE” – H. Sienkiewicz

W życiu każdego człowieka są chwile ważne, niezwykłe i piękne, które zapadają na stałe w jego świadomości. Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dłutowie było poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru. Ta długo oczekiwana uroczystość odbyła się 9 listopada 2018 r. połączona z 45- leciem pracy w obecnym budynku szkoły, jak też ze 100- leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę .
O godzinie 8.00 cała społeczność szkolna w uroczystym pochodzie przeszła ze szkoły do kościoła parafialnego, gdzie główną uroczystość poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Dłutowie. Nabożeństwo celebrował ks. Krzysztof Kowalski-proboszcz parafii. Następnie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły.  Po przekroczeniu jej „gościnnego progu” goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie zatrzymali się w kąciku poświęconym wspomnieniom 45 –letniego dorobku szkoły. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki i folder szkoły. Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej. Zgromadzonych powitała  prowadząca uroczystość Katarzyna Trzcińska- Raczkowska. Dalej głos zabrał Dyrektor – Andrzej Mirosław Stolarski. W swoim przemówieniu podkreślił, że dzień poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru jest bardzo szczególny w historii szkoły. Stanowi kolejny krok w dziele tworzenia ceremoniału szkoły, wyraził również wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół szkoły, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość. Nie mogło w tym dniu zabraknąć wśród zaproszonych gości przedstawicieli władz gminnych, dyrektorów szkół i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, nauczycieli emerytów, sponsorów,  sołtysów, rodziców, uczniów  i przyjaciół szkoły.

Po powitaniu gości Dyrektor Szkoły przedstawił szkołę w Dłutowie, jako miejsce przyjazne dzieciom, takie, które ma być ich drugim domem, gdzie we współpracy z rodzicami odbywa się ważna i odpowiedzialna praca wychowawcza, gdzie przekazuje się najważniejsze wartości jak: miłość do Boga, Ojczyzny, szacunek do tradycji i drugiego człowieka. Podkreślił, że szkoła w Dłutowie to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy go tworzyli i nadal pracują na jego wizerunek. Ponadto Pan Dyrektor zwrócił także uwagę na przełomowe wydarzenia z historii szkoły, jakim jest przekazanie szkole nowego sztandaru. Nadszedł moment, na który cała społeczność szkolna czekała z niecierpliwością- poświęcenie sztandaru oraz  wbicie symbolicznych gwoździ w drzewiec sztandaru. Następnie Rada Rodziców Szkoły  przekazała na ręce Dyrektora Andrzeja Mirosława Stolarskiego sztandar. Rodzice przekazując go powiedzieli: „Panie Dyrektorze –   w imieniu rodziców – przekazujemy ten sztandar   – jako symbol tradycji patriotycznych  i szacunek dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli”. Dyrektor ,przyjmując sztandar powiedział: „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły”. Kolejno Dyrektor Szkoły przekazał sztandar szkolnemu pocztowi sztandarowemu: Mateuszowi Maciejewskiemu, Magdalenie Sieńskiej i Klaudii Sadowskiej oraz zwrócił uwagę na symbolikę honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną, a także podkreślił to, aby swoją postawą i nauką umacniać autorytet szkoły, rozsławiając imię szkoły. W odpowiedzi na słowa Pana Dyrektora, uczeń Mateusz Maciejewski przyjął sztandar obiecując, że uczniowie nie splamią honoru tego sztandaru i będą go otaczać powszechnym szacunkiem. Następnie zaprezentowany został awers i rewers sztandaru.

Kolejno ponownie głos zabrał Dyrektor Szkoły, który w imieniu całej społeczności szkolnej podziękował fundatorom  sztandaru: Tomaszowi Dudańcowi, Pawłowi Mostowiczowi, Mariuszowi Grzelce – przedstawicielowi firmy „GESSO”, „MARŁUK” oraz Kołu Łowieckiemu „Świt”, Janowi Sieńskiemu, Małgorzacie i Leszkowi Pomianowskim, Leszkowi Sowie, Zbigniewowi Jędrychowskiemu i Krzysztofowi Reńskiemu- właścicielom firmy „KARWEL”, Jolancie Jasiulewicz- Szczepańskiej, Michalinie i Piotrowi dworakom, Annie Grochowskiej, Zdzisławowi Ptaszyńskiemu, Markowi Sarnowskiemu, Janowi Łukowiczowi, Przedstawicielom Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń w Dłutowie, członkom OSP w Dłutowie, Sołtysom z obwodu naszej szkoły, Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i pracownikom naszej szkoły. Wyrazem wdzięczności były pamiątkowe tabliczki i kwiaty. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pan Janusz Bielecki- wiceburmistrz zaznaczył, że zadaniem szkoły jest wychowywać młodych ludzi  w duchu patriotyzmu, uczyć miłości      do Ojczyzny, poszanowania starszych pokoleń, zaszczepiać w sercach szacunek do symboli i pamiątek narodowych. Pamięć o przodkach powinna być wciąż żywa, a fakt, że szkoła zaszczepia   w młodym pokoleniu dbałość o historię, przynosi zaszczyt całej gminie. W swoich przemówieniach dyrektorzy jednostek publicznych i nauczyciele emeryci składali na ręce Pana Dyrektora gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji, podkreślając, iż uroczystość wręczenia sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy.

Uroczystość była również szczególną okazją do podziękowania za współpracę i troskę o funkcjonowanie szkoły dla nauczycieli emerytów.  Przekazane zostały nauczycielom pamiątkowe medale i kwiaty. Ci ludzie byli pierwszą kadrą dla rodzącej się wtedy szkoły. Na ręce tych nauczycieli złożony był pierwszy sztandar szkoły. W dalszej części, zgodnie z zaleceniem Pani Minister, nasza szkoła włączyła się  w bicie rekordu i o godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn narodowy    i hymn szkoły. Następnie uczniowie z klasy III gimnazjum zatańczyli poloneza- uznawanego od XIX w. jako najstarszy taniec narodowy, który przygotował wraz  z uczniami Zbigniew Cegiełka   i Maria Przybysz- Giżyńska. Taniec był wstępem do części artystycznej naszej uroczystości.

Wszystkich obecnych zachwycił przygotowany program poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowany przez nauczycielki:  Jolantę Cichocką i Marię Przybysz –Giżyńską. Część pierwsza programu przeniosła widzów w odległe czasy naszej historii, kiedy Polacy musieli walczyć o odzyskanie niepodległości i zachowanie swojego człowieczeństwa. Wiersze, listy, wspomnienia przeplatane były pięknym śpiewem chóru szkolnego oraz wokalistów naszej szkoły. Pieśni patriotyczne brzmiały donośnie w naszych uszach  i sercach.  Część ta zakończyła się bardzo wymownym tańcem z flagą w wykonaniu uczniów klasy III szkoły podstawowej przygotowanych przez wychowawczynię Dorotę Klejnowską.  Rozdano również na 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniom 100 flag, które są jednym z symboli narodowych i nasza dumą.  Druga część programu artystycznego przybliżała postać Henryka Sienkiewicza- patrona naszej szkoły, jego życie i twórczość, podkreślając jego umiłowanie Ojczyzny, będące wzorem dla wszystkich pokoleń Polaków. Słowo mówione wzmacniane było tematyczną prezentacją multimedialną oraz piosenkami. Podczas montażu słowno- muzycznego dziewczynki z klasy IV wykonały „ Taniec orłów” do pieśni „Quo vadis domine”. Młodzi artyści spisali się wspaniale i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroczystość nadanie szkole nowego sztandaru stała się okazją, aby przybliżyć najważniejsze momenty z życia szkoły. Wszyscy obecni obejrzeli prezentację  „45 lat z dziejów szkoły”  przygotowaną przez nauczycielki: Dorotę Klejnowską i Bożenę Orkwiszewską – Adamek. W kolejnym punkcie uroczystości głos zabrała wicedyrektor szkoły Pani Irena Leszczewicz , która w imieniu   Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły złożyła życzenia Dyrektorowi         z okazji jubileuszu 35- lecia pracy zawodowej a w tym 20- lecia pracy jako dyrektora tej szkoły. Dziękując za sumienność, zaangażowanie i rzetelność w codziennej pracy oraz życząc spełnienia marzeń  i dobrego zdrowia. Z okazji jubileuszu do pięknego bukietu kwiatów dołączyli szczere    i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy : Rada Rodziców szkoły, uczniowie i nauczyciele emeryci. Znając zamiłowanie Dyrektora do muzyki uczennice: Klaudia Sadowska i Weronika Pydynkowska zadedykowały Dyrektorowi muzyczny prezent, zaśpiewały piosenki po angielski i rosyjsku. Na zakończenie Dyrektor podziękował w imieniu całej społeczności szkolnej przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Ponadto podziękował nauczycielom, rodzicom, uczniom za włożony wysiłek w przygotowanie tej uroczystości.

Ostatnim punktem programu było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz obejrzenie przygotowanej ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły, a także złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.

Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach.

Uroczystość nadania szkole podstawowej w Kiełpinach im. Orła Białego

Dzień 13 listopada 2018 r. zapisał się w historii Szkoły Podstawowej w Kiełpinach jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie Szkole imienia Orła Białego. Uroczystości zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Kiełpinach. W świątyni zgromadzili się zaproszeni goście, dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie rodzice oraz mieszkańcy Kiełpin. Druga część uroczystości odbyła się przed szkołą, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej  upamiętniającej nadanie imienia szkole. Symbolicznego aktu odsłonięcia dokonali: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Marek Kozłowski, Wiceburmistrz Lidzbarka – Janusz Bielecki, Prezes Stowarzyszenia Opoka pani Danuta Ciesielska, Dyrektor szkoły w Kiełpinach pani Gabriela Marcinkowska oraz Przewodnicząca samorządu uczniowskiego Oliwia Łukaszewska. Wiceburmistrz Lidzbarka oraz delegacja uczniów złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów. Po odsłonięciu tablicy społeczność szkolna zaśpiewała hymn szkoły. Tekst hymnu napisała pani Zuzanna Cybulska, a muzykę skomponował pan Krzysztof Rychcik. Po przejściu do budynku szkoły głos zabrała dyrektor szkoły – Gabriela Marcinkowska, która bardzo serdecznie powitała wszystkich zebranych. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu społeczności szkoły, goszczono dostojne osobistości. Byli to: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Marek Kozłowski, Wiceburmistrz Lidzbarka – Janusz Bielecki, dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Lidzbark, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, a także wieloletni i emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Kiełpinach. Powitano sołtysa Kiełpin – Łukasza Machujskiego, księdza kanonika – Stanisława Rybarczyka, nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie historii szkoły w Kiełpinach przez emerytowaną nauczycielkę panią Ewę Kosińską. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Montaż słowno-muzyczny przeplatany był wierszami oraz tradycyjnymi i współczesnymi piosenkami o Orle Białym. Uczniowie zaakcentowali, że nasz narodowy symbol jest im szczególnie bliski. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Po występach ponownie zabrała głos pani dyrektor, która zaprezentowała patrona szkoły – Orła Białego. Po części oficjalnej nadszedł czas na przemówienia gości. Wszyscy gratulowali wyboru Orła Białego na Patrona Szkoły oraz pięknej uroczystości, której podniosły charakter podkreśliły odświętne stroje uczniów oraz znaczki z nazwą szkoły. Życzyli, aby Orzeł Biały – symbol naszego państwa kształtował w uczniach właściwe postawy, które będą fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz wskazywał im właściwą drogę w życiu. Na zakończenie tej niecodziennej uroczystości przygotowano miłą niespodziankę – piękny i smaczny tort. Goście, dzieci i wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek. Z dużym zainteresowaniem oglądali wystawę zdjęć dokumentujących historię i działalność szkoły w Kiełpinach oraz kroniki szkolne. Z okazji nadania imienia szkole goście wpisywali dedykacje, podziękowania i życzenia w księdze pamiątkowej. Dla wszystkich uczestników uroczystości rozdano pamiątkowe długopisy z nazwą szkoły oraz ulotki informacyjne. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim przybyłym za uświetnienie swą obecnością naszej uroczystości. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej pięknej uroczystości.

Turnieju tenisa stołowego z okazji 100-lecia niepodległości  Polski  zorganizowany przez MOSiR  w Lidzbarku

Turniej został rozegrany 11 listopada 2018 r., w turnieju startowało 42 zawodników i zawodniczek z Lidzbarka  i okolicznych miejscowości.

Klasyfikacje końcowe w poszczególnych kategoriach :

 1. kat: skrzat – rocznik 2010 i młodsi – chłopcy
 2. Piotrkowski Rafał – Działdowo
 3. Szczepański Fabian – Filice
 4. Wegrzynowski Alan – Lidzbark
 5. Cichocki Igor – Cibórz
 6. Raniszewski Marcel- Lidzbark

kat: Skrzatki- rocznik 2010 i młodsze- dziewczęta

 1. Rucińska Lena – Lidzbark
 2. Skuza Karolina – Lidzbark
 3. Czarnomorzec Julia – Lidzbark
 4. kat: Żak – rocznik 2008-2009- chłopcy
 5. Lipowski Michał – Działdowo
 6. Witkowski Paweł – Lidzbark
 7. Stolarczyk Kryspin – Działdowo
 8. Piotrowski Adam – Działdowo
 9. Wesołowski Hubert- Lidzbark
 10. Wielgoszyński Filip – Lidzbark
 11. Kraszewski Kamil, Łukasz- Lidzbark
 12. Kraszewski Kamil –Lidzbark

kat: Żaczki – rocznik 2008-2009 – dziewczęta

Decyzją sędziego głównego turnieju w żaczkach grała jedna skrzatka – Rucińska Lena – która także wygrała tę kategorię ale nie była klasyfikowana

Ostateczna klasyfikacja :

 1. Pingot Zuzanna- Lidzbark
 2. Witkowska Julia – Lidzbark
 3. Nadolska Roksana – Lidzbark
 4. Raniszewska Nadia – Lidzbark

kat: młodzik – rocznik 2006-2007 – chłopcy

 1. Łoziński Miłosz- Jeleń
 2. Liebner Michał – Lidzbark
 3. Kraszewski Kacper- Lidzbark

kat: kadet – rocznik 2004-2005- chłopcy

 1. Chojnacki Igor – Lidzbark
 2. Chojak Wiktor – Lidzbark
 3. Orzechowski Patryk – Jeleń
 4. Ruciński Adrian – Lidzbark

kat: rocznik 1968-2003- mężczyźni

 1. Woźniak Piotr – Pierławka
 2. Grzebski Jan – Pierławka
 3. Kukawski Grzegorz- Szczytno
 4. Szczepański Zbigniew – Filice
 5. Wichrowski Leszek- Iłowo
 6. Chojnacki Wiktor- Lidzbark
 7. Wichrowski Bogdan- Wiadrowo
 8. Chojnacki Arkadiusz- Lidzbark
 9. Muszyński Gabriel – Mława
 10. Smoluk Sebastian – Koszelewy
 11. Dąbrowski Piotr – Chełsty

kat: rocznik 1967 i starsi – mężczyźni

 1. Świderski Kazimierz – Pierławka
 2. Cechowski Bogdan – Pierławka
 3. Osmański Zygmunt – Lidzbark
 4. Kucharski Benedykt – Lidzbark

Turniej został rozegrany w miłej atmosferze, z dużym zaangażowaniem sportowym i wysoką kulturą gry u wszystkich zawodniczek i zawodników.

Zawody przeprowadził : Sławomir Ostrowski- Sędzia Główny Turnieju

 

Biegi z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

8 listopada (czwartek) w parku sportowo-rekreacyjnym Garbuzy, odbyły się biegi z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Biegi podzielone były na kategorie wiekowe. Dzięki bardzo dobrej pogodzie dopisała frekwencja startujących oraz kibiców, wśród których znaleźli się m. in. rodzice małych sportowców. Dla najlepszych w każdej kategorii czekał pamiątkowy medal, a dla wszystkich biegaczy okolicznościowy dyplom. Na mecie dla każdego uczestnika imprezy przygotowana była gorąca herbata, a na osłodę kolorowe lizaki.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Kat. 5 lat i młodsi (chłopcy):

 1. Filip Leśniewski
 2. Stanisław Młynarczuk
 3. Bernard Górnecki

Kat. 5 lat i młodsi (dziewczynki)

 1. Nadia Chrabowska
 2. Nadia Łużyńska
 3. Aureli Nosek

Kat. 6 lat (chłopcy)

 1. Miłosz Rostkowski
 2. Ksawery Żurek
 3. Bartosz Ławicki

Kat. 6 lat (dziewczynki)

 1. Amelia Kempczyńska
 2. Amelia Rostkowska
 3. Ewa Krezymon

Kat. I klasy szkoły podstawowej (chłopcy)

 1. Wiktor Kalisz
 2. Adam Cybulski
 3. Kacper Godlewski

Kat. I klasy (dziewczynki)

 1. Natalia Łozińska
 2. Sara Rynkiewicz
 3. Maja Marchelek

Kat. II klasy (dziewczynki)

 1. Małgorzata Zakrzewska
 2. Lena Rucińska
 3. Maja Kacprowicz

Kat. II klasy (chłopcy)

 1. Adam Wiśniewski
 2. Dawid Głuszek
 3. Julian Hoxha

Kat. III klasy (dziewczynki)

 1. Roksana Nadolska
 2. Oliwia Grochowska
 3. Zosia Kozłowska

Kat. III klasy (chłopcy)

 1. Aleksander Waleszkowski
 2. Paweł Rochoń
 3. Julian Seklecki

Kat. IV klasy (dziewczynki)

 1. Weronika Lech
 2. Lucyna Łożyńska
 3. Julia Olszewska

Kat. IV klasy (chłopcy)

 1. Filip Sadowski
 2. Jonasz Dziedzic
 3. Oskar Jendraszek

Kat. V klasy (dziewczynki)

 1. Klaudia Nizgorska
 2. Patrycja Kilanowska
 3. Olga Nowińska

Kat. V klasy (chłopcy)

 1. Tomasz Pawlak
 2. Michał Szostek
 3. Filip Kalisz

Kat. VI klasy (dziewczynki)

 1. Wiktoria Leśniewska
 2. Olga Kilanowska

Kat. VI klasy (chłopcy)

 1. Rajan Lech
 2. Kornel Kitewski

Kat. VII klasy (dziewczynki)

 1. Samanta Nadolska
 2. Wiktoria Sowińska
 3. Amelia Kalisz

Kat. VII klasy (chłopcy)

 1. Mikołaj Nowiński
 2. Filip Kłosowski
 3. Olek Twardowski

Kat. VIII klasy  (dziewczynki)

 1. Amelia Ciesielska
 2. Karolina Karpińska
 3. Wiktoria Bakulska / Maja Zawodnik

Kat. VIII klasy (chłopcy)

 1. Hubert Komoszyński
 2. Piotr Sieg
 3. Damian Berkowicz

Kat. Gimnazjum (dziewczyny)

 1. Julita Kościńska
 2. Gabriela Szulkowska
 3. Wiktoria Tomczak

Kat. Gimnazjum (chłopcy)

 1. Mateusz Zduniak
 2. Łukasz Pilanz
 3. Artur Skuza

W klasyfikacji generalnej szkół zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 ze Szkołą Podstawową nr 1.