otwarcie drogi wawrowo_małe

Uroczyste otwarcie drogi z Wawrowa w kierunku Marszewnicy

Dobiegła końca przebudowa 1230 metrów drogi gminnej od Wawrowa w kierunku Marszewnicy. W wyniku współpracy gospodarzy i mieszkańców obydwu sołectw z samorządem lokalnym gmina zrealizowała inwestycję o łącznej wartości 288 296,01 zł. Uroczyste oddanie drogi do użytku miało odpowiednią oprawę i nastąpiło w niedzielę 8 października. Zebranych powitał gospodarz sołectwa Wawrowo Wiesław Maciejewski. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Radny Rady Miejskiej Mirosław Trzciński, sołtys Wawrowa Wiesław Maciejewski wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku oraz Rady Sołeckiej. Po oficjalnej części był czas także na symboliczną lampkę szampana, potłuczenie szkła na szczęście oraz wręczenie podziękowań za zaangażowanie w projekt.

 

admin-ajax (

LBO 2018 – Oficjalne wyniki poznamy już w piątek!

Dziś w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta komisyjnie przeliczono głosy oddane przez mieszkańców Lidzbarka na wybrane przez nich projekty w ramach Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego. Oficjalne wyniki poznamy już w piątek!

 

DSC_3476

admin-ajax

Remont żłobka w Lidzbarku trwa

Wraz z początkiem września wystartowały prace remontowe w byłej Szkole Podstawowej przy ul. Zieluńskiej, gdzie powstanie pierwszy w Lidzbarku żłobek. Całkowity koszt prac to niespełna 567 tys. zł. z czego 255 920 zł to dofinansowanie, które udało się pozyskać w ramach konkursu „MALUCH plus”. Prace remontowe zakładają gruntowną przebudowę budynku, która dostosuje go do postawionych wymagań i standardów, a także do potrzeb zarówno dzieci jak i rodziców. Do żłobka trafi także wyposażenie za ponad 187 tys. zł.

Oddanie nowo powstałego żłobka planowane jest wraz z początkiem 2018 roku i będzie on nowym miejscem pracy dla kilkunastu osób.

DSC_8571

lbo logo2

Masz pomysł? Złóż wniosek!

Drodzy Mieszkańcy!
Po zeszłorocznym bardzo dobrym przyjęciu Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego zapraszam do udziału w drugiej edycji. W zeszłym roku Mieszkańcy zdecydowali, że na terenie miasta powstanie park linowy. Inwestycja jest w trakcie realizacji i powstanie do końca tego roku. W tym roku również możecie wziąć udział w decydowaniu o przeznaczeniu części środków z budżetu Gminy Lidzbark. Mechanizm jest bardzo prosty: każda osoba mieszkająca w Lidzbarku, która ukończyła 16 rok życia może złożyć propozycję zadania. Warunek? Musi być ono zgodne z prawem, możliwe do wykonania w ciągu jednego roku i mieścić się w kwocie budżetu, czyli 100 000 zł. Na zadania, które spełnią te wymagania będziemy mogli głosować w październiku. Propozycje, które zyskają największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu miasta i zrealizowane w 2018 roku.

Skorzystajmy z okazji i współdecydujmy o przeznaczeniu środków publicznych. Namawiam do aktywności i wyrażenia swojej opinii. Do skorzystania z realnej szansy zmiany oblicza naszego miasta. Wspólnie wypracujmy najlepsze i najbardziej korzystne dla wszystkich Lidzbarczan rozwiązania.

 

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek

Harmonogram konsultacji społecznych dot. Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego

 • od 11 września 2017 r. do 22 września 2017 r. – Zgłaszanie wniosków obywatelskich zadań do budżetu obywatelskiego
 • od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r. – Formalna ocena przez Zespół konsultacyjny zgłoszonych wniosków obywatelskich
 • od 2 października 2017 r. do 6 października 2017 r. – Głosowanie nad złożonymi  wnioskami obywatelskimi
 • od 09 października 2017 r. do 13 października 2017 r.- Ustalenie wyników glosowania przez Zespół konsultacyjny oraz przedstawienie wyników Burmistrzowi
 • 13 października 2017 r. – Opublikowanie na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl oraz www.lidzbark.pl wyników listy wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lidzbark na 2018 r.

 

Załączniki:

Zarządzenie
Regulamin Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego
Kalendarz czynności
Formularz zgłoszenia wniosku obywatelskiego do budżetu Gminy Lidzbark na rok 2018

Ulotka Lidzbarski Budżet Obywatelski 2018

admin-ajax (1)

Kolejne lidzbarskie budynki zmienią swój wygląd

Budynek wielorodzinny przy ul. Zieluńskiej doczekał się nowej elewacji, do końca dobiega malowanie bloku przy ul. Jeleńskiej 5. Sezon remontowy u nas w pełni. Trwa renowacja bloku przy ul. Nowy Rynek 2 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza.

Samorząd miasta (budynek przy ul. Zieluńskiej oraz Mickiewicza) i Spółdzielnia Mieszkaniowa (blok przy ul. Jeleńskiej 5 oraz Nowy Rynek 2) realizuje inwestycje i remonty. Wyremontowana zabudowa zyskuje równocześnie atrakcyjny wygląd i staje się kolejną wizytówką miasta.

UroczystePodpisanieUmowOdofinansowaniaNaPiece (21)

Pierwsze umowy na wymianę pieców już podpisane

W dniu 13 września 30 wnioskodawców zostało zaproszonych do Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku  na uroczyste podpisanie umów dotyczących dofinansowania wymiany pieców.

Po raz pierwszy w historii naszej gminy uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark. Uchwała określająca zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., a w roku  2017 przeznaczono na jej realizację 89 000 zł. – W bieżącym roku w wyniku naboru złożonych zostało 38 wniosków, w tym 16 wniosków na gaz, 8 wniosków na kotły opalane granulatem drzewnym i 14 wniosków na kotły opalane ekogroszkiem, z czego 4 wnioskodawców wycofało swoje wnioski, a 4 wnioski zostały odrzucone, w tym ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości – 2 wnioski, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych – 2 wnioski – powiedział burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Udzielając dotacji na zmianę systemów grzewczych z węglowego na prekologiczne, gmina realizuje jedno z zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku, w dniu 13 września 2016r., przyczyniające się do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

admin-ajax

30 pieców węglowych zostanie wymienionych

Zakończyły się prace komisji weryfikującej wnioski o pierwsze w historii naszej gminy dotacje na wymianę starych pieców węglowych na proekologiczne. Na dotacje dla mieszkańców przeznaczona została kwota 90 tys. zł. Wnioski złożyli nie tylko mieszkańcy Lidzbarka, ale także gminy. Najwięcej wniosków dotyczyło wymiany pieców węglowych na piece gazowe. Na 38 złożonych wniosków dotacja przyznana została 30 osobom. Uroczyste podpisanie umów na dotacje odbędzie się już w najbliższa środę w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. Warto zaznaczyć, że program dotacji realizowany będzie również w przyszłych latach, a kolejny nabór wniosków rozpocznie się prawdopodobnie w marcu 2018.

DSC_9015

lbo logo2

Zapraszamy do czynnego udziału w II Lidzbarskim Budżecie Obywatelskim

Harmonogram konsultacji społecznych dot. Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego

 • od 4 września 2017 r. do 8 września 2017 r. – Konsultacje z mieszkańcami
 • od 11 września 2017 r. do 22 września 2017 r. – Zgłaszanie wniosków obywatelskich zadań do budżetu obywatelskiego
 • od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r. – Formalna ocena przez Zespół konsultacyjny zgłoszonych wniosków obywatelskich
 • od 2 października 2017 r. do 6 października 2017 r. – Głosowanie nad złożonymi  wnioskami obywatelskimi
 • od 09 października 2017 r. do 13 października 2017 r.- Ustalenie wyników glosowania przez Zespół konsultacyjny oraz przedstawienie wyników Burmistrzowi
 • 13 października 2017 r. – Opublikowanie na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl oraz www.lidzbark.pl wyników listy wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lidzbark na 2018 r.

Załączniki:

Zarządzenie
Regulamin Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego
Kalendarz czynności
Formularz zgłoszenia wniosku obywatelskiego do budżetu Gminy Lidzbark na rok 2018

1-13133

1,5 miliona złotych na modernizację stadionu

29 sierpnia Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki tegorocznego Programu Infrastruktury Lekkoatletycznej. Dzięki środkom z ministerstwa zmodernizowanych zostanie 55 stadionów z całej Polski, w tym także stadion lidzbarski. Kwota dofinansowania, jaką otrzymał lidzbarski samorząd to 1,5 mln zł.

– Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ pracowaliśmy nad tą inwestycją bardzo intensywnie – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Budowa tego obiektu jest potrzebna nie tylko naszym lekkoatletom, którzy mają coraz lepsze wyniki sportowe, ale także naszej młodzieży szkolnej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, już w przyszłym roku treningi będą odbywały się w bardzo dobrych warunkach – dodaje burmistrz.

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku jeszcze we wrześniu tego roku, tuż po podpisaniu umowy z ministerstwem, zamierza ogłosić przetarg. Całkowita wartość przebudowy stadionu to ponad 4,3 mln zł. Warto zaznaczyć, że na I etap prac udało się pozyskać w tym roku dofinansowanie w kwocie 258 tys. zł, II etap – to wspomniane 1,5 mln zł. II etap prac zakłada m. in. wykonanie drenażu i odcinków kanalizacji deszczowej pod bieżnią, remont budynku sanitarno-szatniowego. W ramach modernizacji wykonana zostanie skocznia w dal i do trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, do skoku o tyczce, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem. Powstaną nowe trybuny, wieża sędziowska, strefa rozgrzewkową z bieżnią okrężną, skocznią do skoku w dal i wzwyż, rzutnią do pchnięcia kulą oraz bieżnią prostą o dł. 60 m. Zakupione zostanie również nowe wyposażenie ruchome.

stadion

PRZETARG

Przetarg na adaptację budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. „Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku”

Załączniki: