Burmistrz w komisji certyfikującej

W dniach 24-25 sierpnia Burmistrz Lidzbarka uczestniczył w certyfikacji Rzgowa, kolejnego miasta pretendującego do Krajowej Sieci Miast Cittaslow, która odbyła się podczas obchód 550 rocznicy nadania praw miejskich. Rzgów pozytywnie przeszedł niełatwy proces certyfikacji i jako pierwsze miasto w województwie łódzkim dołączył do grona miejscowości w sieci „miast dobrej jakości życia”. Komisja certyfikacyjna, w skład której wchodzili wiceburmistrz Olsztynka  Krzysztof Wieczorek, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, burmistrz Działdowa  Grzegorz Mrowiński, Karol Kijowski, pełnomocnik ds. Cittaslow z Olsztynka oraz Joanna Wrzosek-Dziemidowicz, przedstawiciel Biura ds. Cittaslow Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonała weryfikacji przygotowanej przez miasto pretendujące samooceny opartej na siedmiu obszarach takich jak: polityka infrastrukturalna, środowiskowa, polityka jakości tkanki miejskiej, gościnność, partnerstwo, spójność społeczna i przyznała 59,42 punktów procentowych. Członkowie komisji podczas certyfikacji odwiedzili m. in. park im. Adama Mickiewicza, a także kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. – Przynależność do tego stowarzyszenia oznacza przede wszystkim korzyści promocyjne, zarówno na arenie polskiej, jak międzynarodowej – mówi wiceburmistrz Rzgowa Małgorzata Rózga.
Pozytywny wynik certyfikacji umożliwia podjęcie dalszych kroków na drodze do pełnoprawnego członkostwa jakim jest  przekazanie uchwały krajowej sieci Cittaslow wraz z samooceną do Włoch. Decyzja międzynarodowego zarządu w tej sprawie powinna zapaść podczas kolejnego posiedzenia w norweskim Ulviku jeszcze w listopadzie tego roku.

Do sieci Cittaslow, która wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju, należy w Polsce 28 miast, z tego aż 20 z Warmii i Mazur, ale idea przyciąga miejscowości z innych regionów. Idee stowarzyszenia to dbałość o systematyczne poprawianie jakości życia mieszkańców miast-członków, działania prospołeczne i prośrodowiskowe, pielęgnowanie niepowtarzalnego charakteru „małych ojczyzn” przez odnowę zabytków, wspieranie lokalnej wytwórczości
i kuchni.