Burmistrz spotkał się z sołtysami

W piątek, 24 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło się spotkanie z sołtysami. Inicjatorem spotkania poświęconego funduszowi sołeckiemu na 2016 rok był burmistrz Maciej Sitarek. W spotkaniu udział wzięli również pracownicy urzędu – którzy są opiekunami poszczególnych sołectw. Była także okazja do rozmowy na temat spraw i inwestycji bieżących. Po konsultacjach z mieszkańcami Rady Sołeckie wstępne propozycje do przyszłorocznego funduszu sołeckiego będą składały do końca sierpnia.