Burmistrz powołuje RADĘ EKSPERTÓW

20 lutego br. odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie mające na celu powołanie Rady Ekspertów przy urzędzie Burmistrza Lidzbarka. Przybyłych na spotkanie i zainteresowanych członkostwem w radzie było ponad 60 osób. Zadaniem rady, w skład której wejdą osoby z zamieszkujące teren gminy Lidzbark, oraz reprezentujące różne środowiska społeczne, zawodowe i gospodarcze, będzie opiniowanie
i konsultowanie najważniejszych, strategicznych działań podejmowanych przez władze samorządowe. Rada uprawniona będzie do wyrażania opinii oraz do podejmowania inicjatyw czy rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Gminy Lidzbark.

W najbliższym czasie ogłosimy skład Rady. rada ekspertow