Burmistrz Lidzbarka ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Z pomocy skorzystać mogą właściciele nieruchomości ujętych w ewidencji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, którzy złożą wniosek o dofinansowanie.

Dofinansowanie obejmuje jednorazowe pokrycie kosztów wykonania usługi polegającej na: demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest. Zakres prac obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie lub transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi do 100 % kosztów przedsięwzięcia.

Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez dofinansowanie prac związanych z usunięciem azbestu, wykonanych przez wyłonionego przez Gminę  wykonawcę. Z pomocy skorzystać mogą właściciele nieruchomości ujętych w ewidencji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

Wykonanie usługi nastąpi w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Druki wniosków o udzielenie pomocy dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark, pokój nr 18 i 19 i na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl. Wnioski należy składać w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pokój nr 9 (sekretariat).

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków na azbest 2021 r.

Wniosek azbest

Wniosek azbest

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Załącznik Nr 1 do wniosku

Załącznik Nr 1 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 3 do wniosku

Załącznik Nr 3 do wniosku

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 4 do wniosku

Załącznik Nr 4 do wniosku

Załącznik Nr 5 do wniosku

Załącznik Nr 5 do wniosku

Załącznik Nr 6 do wniosku

Załącznik Nr 6 do wniosku

Formularz – de minimis

Formularz – rolnik