Budżet na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu.

Na przyszły rok zaplanowane są 53 zadania inwestycyjne na kwotę 12 587 797,37 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 918 024,00 zł, nastawione głównie na przebudowę infrastruktury drogowej, remont i modernizacje budynków użyteczności publicznej czy wykonanie dokumentacji, Całkowite dochody budżetu na 2021 rok wynoszą 68 867 620,64 zł.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym za wspólną pracę nad budżetem. Cieszę się, że został on przyjęty jednogłośnie co rokuje na dalszą współpracę.  W ślad za tym idą dobre wieści, ponieważ bardzo prawdopodobne jest to, że rok budżetowy, który za chwilę rozpoczniemy przyniesie nam na samym początku dobre informacje. Mamy złożony cały szereg wniosków, które jestem pełen przekonania, będą owocowały w kolejne dofinansowania – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Będzie to bardzo intensywny rok, obfity w szereg ważnych dla naszego miasta i gminy inwestycji. Powstanie między innymi długo wyczekiwana i niezwykle ważna dla mieszkańców stacja podnoszenia ciśnienia wody, powstanie wiele nowych dróg, zmodernizujemy drugą część lidzbarskiego targowiska, które stanie się nowym miejscem rekreacji – dodaje Burmistrz.

– Myślę, że wspólnie zrealizujemy ten przyszłoroczny budżet w 150 procentach. Wiadomo, że oczekiwań jest więcej i inwestycji, których mieszkańcy się spodziewają też jest więcej, ale przy dobrej współpracy myślę, że jest to możliwe – mówi Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ciesielski.  

Za przyjęciem nowego budżetu opowiedziało się jednogłośnie 14 obecnych podczas głosowania radnych.