Budżet na 2017 rok przyjęty jednogłośnie

Na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku, która miała miejsce 19 grudnia radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Lidzbark na 2017 rok. Na przyszły rok zaplanowane są 43 zadania inwestycyjne, nastawione głównie na przebudowę infrastruktury drogowej, remont i modernizacje budynków użyteczności publicznej czy wykonanie dokumentacji, których kwota przekroczy 7 299 000 zł. Ważnym przyszłorocznym przedsięwzięciem jest przebudowa miejskiego targowiska, a także długo wyczekiwana przez mieszkańców miasta modernizacja parkingu znajdującego się przy cmentarzu w Lidzbarku. Istotnym punktem budżetu są środki pozyskiwane z zewnątrz. Podczas sesji swoją opinię na temat budżetu na przyszły rok wyraził radny Tadeusz Kosman. – W 2016 roku absorbowanych ze środków zewnętrznych na cele inwestycyjne zostało 3 250 000 zł, na 2017 rok przewidziana jest kwota prawie o milion większa, czyli 4 340 000. Jest to tendencja wzrostowa i gratuluję Panie Burmistrzu podejścia do absorpcji środków zewnętrznych. Widzę duże zaangażowanie w przygotowanie różnych form dokumentacji, m. in. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w Gminie Lidzbark na lata 2015 – 2022, co daje możliwość ubiegania do różnych źródeł się o dofinansowanie zamierzeń w naszym mieście i gminie. Panie Burmistrzu, Pani Skarbnik, gratuluję dobrego prowadzenia miasta i gminy – mówił podczas sesji radny Kosman. Ważnym punktem przyszłorocznego budżetu jest udział społeczeństwa poprzez realizację Funduszu Sołeckiego i uruchomienie po raz pierwszy w Lidzbarku Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego powstanie park linowy. Mówiąc o przyszłorocznym budżecie, którego dochody wynoszą 56 467 920,11 zł należy także wspomnieć o zadłużeniu gminy. Na koniec grudnia przyszłego roku jest to planowana kwota w wysokości 3 626 690 zł, co stanowi zaledwie 6,4%. – Nasza gmina posiada najniższe zadłużenie w województwie, wśród samorządów o podobnej wielkości – mówi burmistrz Maciej Sitarek. – Sytuacja ta otwiera gminie drogę w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 do pozyskania środków unijnych, gdyż mamy możliwość zaciągnięcia kredytu na wkład własny – dodaje burmistrz.

DSC_8498