Budżet na 2016 rok przyjęty

Na ostatniej, przedświątecznej Sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli budżet Gminy Lidzbark na 2016r. – Panie Burmistrzu, jest to pierwszy autorski projekt budżetu gminy w Pana wykonaniu. Pozwoliłem sobie przeanalizować trzy, cztery budżety wstecz i muszę Panu przyznać, że tak zrównoważonego budżetu odnośnie inwestycji w mieście i na terenie wsi jeszcze nie widziałem – mówił podczas sesji radny Mirosław Trzciński. Projekt budżetu przyjęty został dziesięcioma głosami za, przy jednym głosie radnego Pawła Ciesielskiego przeciw, oraz dwóch wstrzymujących się: Tomasza Dudańca i Zbigniewa Gutowskiego. Dwóch radnych na sesji było nieobecnych. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Dudaniec mimo tego, że wstrzymał się od głosu pochwalił działania Burmistrza oraz zwrócił uwagę na to, że Burmistrz skrupulatnie realizuje działania zawarte w swoim programie wyborczym. – Chcę Panu pogratulować tego, że tak odważnie przystąpił pan do pierwszego budżetu oraz że realizuje pan swój program wyborczy – mówił Tomasz Dudaniec. Swoje zadowolenie wyraził również radny Andrzej Goszka, odnosząc się do zadania jakim jest budowa ronda na ul. Zieluńskiej. W nadchodzącym roku duży nacisk położony zostanie na inwestycje, które gwarantują zrównoważony rozwój zarówno miasta i gminy. Na rok 2016 zaplanowana jest historycznie wysoka kwota na wydatki majątkowe, która przekroczy 7 000 000 zł. Przewidziane jest 49 zadań inwestycyjnych, które nastawione są głównie na przebudowę infrastruktury drogowej, remont i modernizacje budynków użyteczności publicznej oraz wykonanie dokumentacji. Ważnym przyszłorocznym przedsięwzięciem jest rozpoczęcie modernizacji miejskiego targowiska, a także dalsze prace przy budowie bulwaru nad rzeką Wel oraz terenie przyległym.