Bezpłatne szkolenia Business PLAY ECO

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia wyjazdowe prowadzone z wykorzystaniem symulacji prowadzenia działalności gospodarczej Business PLAY ECO.
Jeśli Twoja firma lub firma, w której pracujesz, spełnia poniższe kryteria, skontaktuj się z nami:
• W projekcie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają pracowników 50+ zatrudnionych na umowę o pracę.
• Firmy, które chcą poszerzyć wiedzę kadry zarządzającej w takich aspektach jak: zarządzanie, komunikacja interpersonalna, negocjacje, techniki sprzedaży, ekologiczne podejście do biznesu oraz wiedzę pracowników w kontekście kosztów utrzymania pracownika oraz skutecznej i efektywnej pracy w zespole.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszty związane
z wyżywieniem, noclegiem oraz materiałami (książki).

Gwarantujemy możliwość integracji zespołu.

Zlecenia realizowane są przez firmę NGO and Business Service

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 667 747 664, mailowoprojekt@ngobs.pl lub osobiście na spotkaniu organizowanym
w dniu 27.03.2015 o godzinie 16.00 w Galerii „Nowa Przestrzeń”.

grafika Facebook