Bezpłatne parkowanie w soboty

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zniesienia opłaty parkingowej w soboty. Na miejscach parkingowych objętych strefą płatnego parkowania w każdą sobotę parkowanie będzie bezpłatne. – Ta duża zmiana jest spowodowana przepisami centralnymi i teraz wdrażamy ją na nasz lidzbarski rynek. Poza tym dokonamy specjalnego oznakowania w miejscach, które do tej pory nie były prawidłowo oznakowane. Wykonamy oznakowanie zarówno poziome jak i pionowe miejsc w strefie płatnego parkowania, zaś każda sobota będzie bezpłatna – tłumaczy burmistrz Maciej Sitarek. Taka decyzja z pewnością ucieszy mieszkańców Lidzbarka jako stałych użytkowników Strefy Płatnego Parkowania jak i korzystających z niej turystów.