Będzie dofinansowanie przebudowy drogi Kiełpiny – Wąpiersk

W poniedziałek, 4 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz ze skarbnikiem Miasta i Gminy Lidzbark Gabrielą Sadowską podpisał umowę dofinansowanie na przebudowę drogi Kiełpiny – Wąpiersk realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019”. Oprócz przedstawicieli naszego miasta, w spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele 8 powiatów i 8 gmin. W ramach umowy Gmina Lidzbark na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 150 000zł.