Bądź bezpieczny na drodze

W czwartek 16 lipca w godzinach 9.00 – 12.00, na Nowym Rynku w Lidzbarku uczniowie naszego gimnazjum przeprowadzili wakacyjną akcję „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcja skierowana  była do mieszkańców i gości naszej gminy w celu promowania bezpieczeństwa na naszych drogach. Uczniowie przygotowali ulotki o najczęstszych przyczynach wypadków drogowych i opracowali hasła przypominające o bezpiecznym zachowaniu na drodze, które zostały rozdane
przechodniom. Dzięki pomocy wolontariusza z PCK Działdowo możliwe było ćwiczenie resuscytacji na fantomie, zastosowanie
defibrylatora. Młodzież przeprowadziła ankietę, w której pytano mieszkańców m.in. o to czy zapinają pasy w samochodzie, czy dostali kiedyś mandat, albo czy musieli udzielać poszkodowanemu I pomocy. Przechodnie chętnie odpowiadali na pytania i ćwiczyli resuscytację. Twierdzili, że takie akcje są potrzebne i należy je powtarzać.
W akcji uczniom towarzyszyli policjanci z naszego komisariatu.
Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi, że poparł naszą wakacyjną akcję, uczestnicząc w niej oraz za upominki dla naszej młodzieży.
Pomysłodawczynią wakacyjnej akcji ”BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” była Joanna Lewicka, która wraz z uczniami: Bartoszem Maciejewskim, Wiktorią Szrajder, Wiktorem Olszewskim, Magdą Dębińską i Adamem Lewandowskim przeprowadzili tę akcję.