Wprowadzone przez promocja@lidzbark.pl

GMINA LIDZBARK POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+” W FORMIE GRANTU NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego naukę w trybie zdalnym. Program „Zdalna szkoła+” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna szkoła”. Jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 – […]

ANKIETA DOT. KONCEPCJI STRATEGICZNEJ CITTASLOW

Szanowni Państwo!W związku z opracowywaniem przez miasta – członków Sieci Cittaslow  Koncepcji Rozwoju Strategicznego Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Nawiązując do celów wyznaczonych w dokumentach programowych Komisji Europejskiej dotyczących polityki spójności na lata 2021-2027 prosimy o wypełnienie poniższych tabel (wskazanie przykładów projektów, które mogą być realizowane w Waszym mieście w ramach poszczególnych celów i są związane ze specyfiką miast Sieci Cittaslow). Uprzejmie prosimy, aby proponowane projekty zawierały konkretne rozwiązania ( rodzaj działań, ich lokalizacja, oczekiwane przez Państwa efekty). Prosimy o wskazanie propozycji nazwy projektu i krótkiego opisu czego ten projekt dotyczy. Niektóre projekty, które Państwo zaproponują mogą pasować do więcej niż jednego celu. Prosimy jednak o nie powielanie tych samych projektów przy różnych celach, a przypisywanie ich do tego celu, w którego założenia Wasza propozycja najbardziej się wpisuje. Zwracamy się z prośbą o składanie wypełnionych ankiet w sekretariatach Urzędów Miast/Gmin lub przesłanie ich na adres Biura Stowarzyszenia ( 10 578 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 32/11) w terminie do 28. lutego 2021 r. Załącznik:

Lodowisko na Plaży Miejskiej

W związku z panującą pandemią nie udało się w tym sezonie uruchomić lidzbarskiego lodowiska na orliku. MOSiR Lidzbark przygotował jednak alternatywę dla miłośników zimowego szaleństwa i jazdy na łyżwach. Od wczoraj na Plaży Miejskiej korzystać można z lodowiska przygotowanego na pierwszym basenie kąpieliska. Wypożyczenie łyżew to koszt 5 zł. Sezon potrwa… tak długo, jak się […]

Ogłoszenie o przetargu – ul. Topolowa

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.) BURMISTRZ  LIDZBARKA ogłasza I przetarg […]

KOMUNIKAT GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

       Zgodnie z Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.                                                                                               Gminny Komisarz Spisowy                                                                                                  / – / Maciej Sitarek

Do końca świata i jeden dzień dłużej. WOŚP w Lidzbarku po raz 29.

31 stycznia po raz 29. zagraliśmy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Pandemia zmieniła nasze życie, musiała się również zmienić Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zakaz gromadzenia się wymusił na nas przeniesienie działań na otwarte przestrzenie i do Internetu. Mimo tego Lidzbark jak co roku zaskoczył wszystkich ogromem hojności i pozytywnej energii. Tegoroczny finał był zupełnie […]

„PRZYRODA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO W BARWACH CZTERECH PÓR ROKU” – konkurs fotograficzny

Starosta Działdowski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „PRZYRODA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO W BARWACH CZTERECH PÓR ROKU” Termin nadsyłania prac mija 31 października 2021 r. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu działdowskiego zajmujący się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, który chce zrobić fotografie zawierające walory krajobrazowe oraz przyrodnicze charakterystyczne dla powiatu działdowskiego i związane z jego położeniem geograficznym, […]

Wypełnij ankietę

W imieniu Zarządu Powiatu Działdowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w krótkim badaniu ankietowym, mającym na celu poznanie Waszej opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stronach naszej Gminy i jej potrzebach rozwojowych.   Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie nie zajmie więcej niż 10 -15 minut. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii […]