Wprowadzone przez promocja@lidzbark.pl

Złote i srebrne dziewczyny z Dłutowa

W czwartek 30 września na stadionie  w Kurzętniku odbyły się finały  Mistrzostw Województwa Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w piłce nożnej dziewcząt w dwóch kategoriach wiekowych rocznik  2007 i młodsze oraz 2009 i młodsze. W obydwu kategoriach  wiekowych startowało po 5 zespołów. SP Dłutowo wystartowało w obydwu kategoriach. Mecze rozegrano systemem każdy z każdym […]

AGROENERGIA – OGŁOSZENIE O NABORZE

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Agroenergia” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.W celu złożenia […]

Agroenergia – nowy program NFOŚiGW dla rolników

1 października 2021r. ruszy nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej […]

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców

W związku z rozpoczęciem prac nad sporządzeniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030, informuję, iż w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektudokumentu Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Lidzbark, będącego wstępem do opracowania Strategii. Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron Gminy Lidzbark, określenie potrzeb i oczekiwań w obszarach wymagających wsparcia oraz niezbędnych przedsięwzięć. Serdecznie zapraszam mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych do uczestnictwa w spotkaniu.