Apel do hodowców trzody chlewnej

Załączniki

zał.2 rejestr środków transportu
zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń
zał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk
zał.5.zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń
zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie
zał.7 wzór spisu świń
Pismo przewodnie ASF
Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF
ulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF Ulotka informacyjna cz. I cały kraj_6 maja ost zał.1 dokumentacja przeglądu budynków