Ankieta – GPR Gminy Lidzbark na lata 2016-2022

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Gminnego Programy Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni gminnych oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie w wymiarze społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym.

Opracowany program rewitalizacji będzie podstawą do aplikowania Gminy o środki unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ankietę mogą Państwo wypełnić on-line, bądź w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark (pok. 9) do dnia 13 marca 2016 r.

Po wypełnieniu ankiety on-line prosimy o kliknięcie przycisku „Wyślij„, lub w przypadku wersji papierowej o złożenie jej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.

Ankieta on-line: http://www.ebadania.pl/9b3217437bdf8062)

Ankieta – doc. : Ankieta – GPR Gminy Lidzbark na lata 2016-2022

Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek