Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark na lata 2015-2022

Szanowni Państwo,
Gmina Lidzbark przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark na lata 2015-2022, w której określone zostaną zasadnicze cele i kierunki jej rozwoju. Opracowanie Strategii jest konieczne ze względu na zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze regionu oraz będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Jednym z etapów budowania Strategii są konsultacje społeczne wśród poszczególnych grup społecznych, których uwagi i opinie będą stanowiły kluczowy element procesu opracowywania diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Lidzbark. Elementem tych konsultacji jest badanie ankietowe, które pozwoli na zweryfikowanie poziomu jakości życia mieszkańców oraz poznanie opinii władz publicznych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na tematy związane z funkcjonowaniem Gminy. Dlatego też zachęcamy, aby w badaniu ankietowym udział wzięła jak największa liczba osób, którzy poprzez jej wypełnienie włączą się w realizację opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark na lata 2015-2022.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety.

Ankietę można wypełnić i wysłać online pod adresem: http://www.ebadania.pl/7de1ac34ce70d2c2

Ankieta

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do 10.07.2015r.:
– pocztą na adres:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3,
10-516 Olsztyn z dopiskiem ANKIETA
– faxem pod nr 89 521-12-60
– zeskanowaną na adres e-mailowy: m.majewska@wmarr.olsztyn.pl lub a.szymanowska@wmarr.olsztyn.pl

Wszelkie pytania należy kierować do:
Maria Majewska, tel. 89 535-67-94, m.majewska@wmarr.olsztyn.pl lub
Anna Szymanowska, tel. 89 521 12 76, a.szymanowska@wmarr.olsztyn.pl