ANKIETA DOT. OCENY WSPÓŁPRACY MIAST W SIECI CITTASLOW W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Szanowni Państwo!
W związku z opracowywaniem przez studentkę gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie pracy magisterskiej pt. „Ocena współpracy miast w sieci Cittaslow w województwie warmińsko – mazurskim”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8pI8hfUpRRJhaEsFtBaKatmOdxpLCgm9wNDkhLL0ifJNNgA/viewform