Aktywizacja bezrobotnych w ramach projektu „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro”

Od lipca tego roku MOPS w Lidzbarku uczestniczy w projekcie „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro”, który jako jedyny  z województwa warmińsko – mazurskiego otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 370 320,07 zł. Ogrom pracy w jego przygotowanie zaowocował pozytywną oceną Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt zakłada realizację działań, mających na celu podniesienie jakości poziomu aktywności społecznej i zawodowej 176 osób z terenu Miasta i Gminy Lidzbark, Miasta Działdowa oraz Gmin Iłowo – Osada, Płośnica oraz Rybno w okresie 01.07.2016 – 30.06.2018 roku. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Do tegorocznej edycji projektu zakwalifikowało się 88 uczestników, w tym 72 kobiety i 16 mężczyzn. W ramach programu uczestnicy wezmą udział m. in. w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, treningach kompetencji życiowych czy kursach zawodowych. Zajęcia prowadzone są m. in. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku.

DSC_5952