Aktualne inwestycje w gminie

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi z kostki w m. Słup, której koszt wyniósł niespełna 120 tys. zł. Końca dobiegły również prace przy II etapie przebudowy ulicy Jeleńskiej. Koszt inwestycji to prawie 119 tys. zł. Trwają prace przy przebudowie drogi z kostki na ul. 3 – go Maja. Całkowity koszt to niespełna 39 532, 20 zł. W trakcie jest również przebudowa drogi w Kiełpinach, której koszt wyniesie 98 525,46 zł. W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa drogi w Bełku za 119 584,29 zł. Zagospodarowana zostanie również działka nr 252/2 w m. Bryńsk za niespełna 20 tys. zł. Wykonawcą tych inwestycji jest firma KAMEX.