Akcja pobierania krwi w Lidzbarku

pobór krwi 21.02.2015 r.