Absolutorium dla burmistrza Macieja Sitarka jednogłośne

W poniedziałek, 12 czerwca, podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku radni udzieli jednogłośnie burmistrzowi Maciejowi Sitarkowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2016 rok. – Panie burmistrzu poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko, o czym już niejednokrotnie mówiłem. Miasto i Gmina Lidzbark idą w dobrym kierunku. 5 767 094,32 zł to środki europejskie zainwestowane w naszą gminę w 2016 roku, które pomogły w realizacji wielu inwestycji. Mogę tylko pogratulować takiego wyniku i życzyć dalszych sukcesów – mówił Michał Dzimira, przewodniczący Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku. Podczas sesji, po raz kolejny nieobecny był przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Tomasz Dudaniec. Obrady sesji absolutoryjnej w sposób rzeczowy przeprowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Zakrzewska. – Za ten miniony budżet chciałbym podziękować moim najbliższym współpracownikom, radnym, sołtysom i pracownikom urzędu. Dziękuję że mogłem na państwa liczyć. Cieszy mnie, że w tym budżecie po raz drugi znalazł się fundusz sołecki – mówił burmistrz Maciej Sitarek.

Tuż przed głosowaniem burmistrz przedstawił szczegółowe dane finansowe gminy oraz najważniejsze spośród 52 wykonanych inwestycji, wśród których znalazły się: uruchomienie ambulatorium i remont przychodni zdrowia, budowa drogi Wąpiersk-Kiełpiny, budowę ronda na ul. Zieluńskiej czy też rozbudowa monitoringu i zakup samochodów dla OSP Wąpiersk i ŚDS Lidzbark. Rekordowa jest także kwota dochodów budżetowych, która pierwszy raz w historii gminy przekroczyła 55 mln zł przy jednocześnie rekordowo niskim zadłużeniu gminy, które na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 3 781 124 zł  i stanowiło 6,8% wykonanych dochodów budżetowych.

Absolutorium udzielane jest przez Radę Miejską i oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określonym przedziale czasowym (konkretnie: danego roku).

absolutorium (1)

absolutorium (2)

absolutorium (3)absolutorium (4)