18 grudnia Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek przekazał Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym przy OSP w Kiełpinach oraz OSP w Starym Dłutowie nowe zestawy umundurowania.

W skład kompletu wchodziły: ubranie koszarowe, hełm, koszulka, czapka z daszkiem  oraz polar. W ramach zadania zakupiono 40 kompletów ubrań oraz tor przeszkód MDP CTIF z którego młodzi adepci pożarnictwa będą mogli korzystać w ramach przygotowań do zawodów sportowo-pożarniczych MDP. Całkowity koszt zadania to kwota 26.880 zł. z czego 21.504 zł. to dofinansowanie ze środków Powiatu Działdowskiego, natomiast koszt Gminy Lidzbark to 5.376 zł.


Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Tak jak w każdej organizacji, młodzież z MDP ma do wykonania określone zadania. Należą do nich, m.in. udział w zapobieganiu pożarom poprzez uświadamianie otoczeniu celowości przestrzegania przepisów p.poż. Członkowie MDP systematycznie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie ochrony p.poż. Młodzi ochotnicy organizują działalność kulturalno-oświatową w swoim środowisku, oraz rozwijają sprawność fizyczną.

Zachęcamy dziewczęta oraz chłopców w wieku od 7 do 18 lat do wstępowania w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, działających przy swoich  macierzystych jednostkach OSP.