Ślub w plenerze? Czemu nie!

Ślub w plenerze Lidzbark

Od 2015 roku, urzędnik państwowy będzie mógł udzielić ślubu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego, w miejscu gwarantującym zachowanie powagi, doniosłości ceremonii, a także bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1986 roku – ” Prawo o akatach stanu cywilnego”.

Do tej pory pary mogły starać się o możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza murami Urzędu Stanu Cywilnego tylko wtedy, gdy zachodziły „uzasadnione przyczyny” czyli sytuacje, które uniemożliwiały stawienie się młodej pary (lub jednej z osób) w urzędzie. Dla urzędników uzasadnieniem była więc choroba, pobyt w szpitalu lub zakładzie karnym. W tych sytuacjach ślub cywilny udzielony poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, nie pociągał za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obowiązująca ustawa nie nadąża za zachodzącymi zmianami społeczno-gospodarczymi, ani postępem technicznym i technologicznym, stąd też zdecydowano się na zmiany w ustawie dla dobra przyszłych par młodych.

Jedynym minusem nowelizacji ustawy jest koszt organizacji ślubu w plenerze – opłata za ceremonię poza murami Urzędu Stanu Cywilnego to wydatek około 1000zł plus zwrot kosztów transportu dla urzędnika Państwowego.

Tak czy inaczej jest się z czego cieszyć – wreszcie możemy zorganizować ślub w iście amerykańskim stylu!

Źródło