W minionych dniach w ramach budowy systemu łączności został zainstalowany wyniesiony radiotelefon bazowy.

Do tej pory łączność na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych nie obejmowała całego obszaru na którym działały jednostki ochrony przeciwpożarowej. Niektóre części powiatu nie miały pokrycia jeżeli chodzi o zasięg łączności, znajdując się w tzw. cieniach radiowych, które stanowiły ok. 10% powierzchni powiatu. W ramach budowy systemu łączności zaplanowano instalację i uruchomienie trzech radiowych stacji bazowych, zdalnie sterowanych w trzech lokalizacjach na terenie powiatu działdowskiego tj. w miejscowościach lub okolicy: Lidzbarka, Rybna oraz Iłowa-Osady, zakup ośmiu cyfrowych radiotelefonów noszonych z możliwością działania w wersji analogowej na potrzeby prowadzenia korespondencji w sieciach ruchomych, centralnej jednostki sterującej systemu łączności radiowej, dwóch konsol dyspozytorskich, dedykowanym rejestratorem korespondencji oraz niezbędnym sprzętem technicznym do prawidłowego działania systemu do obsługi na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść ok 120 tyś zł. Współfinansowanie Gminy Lidzbark to kwota 8 tys. zł. Pozostałą część środków finansowych zadeklarował się pokryć powiat działdowski, Miasto Działdowo oraz pozostałe gminy z terenu naszego powiatu.