45-lecie szkoły podstawowej w Dłutowie

„ CZŁOWIEK ZAWSZE MOŻE WSTĄPIĆ NA LEPSZĄ DROGĘ- PÓKI ŻYJE” – H. Sienkiewicz

W życiu każdego człowieka są chwile ważne, niezwykłe i piękne, które zapadają na stałe w jego świadomości. Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dłutowie było poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru. Ta długo oczekiwana uroczystość odbyła się 9 listopada 2018 r. połączona z 45- leciem pracy w obecnym budynku szkoły, jak też ze 100- leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę .
O godzinie 8.00 cała społeczność szkolna w uroczystym pochodzie przeszła ze szkoły do kościoła parafialnego, gdzie główną uroczystość poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Dłutowie. Nabożeństwo celebrował ks. Krzysztof Kowalski-proboszcz parafii. Następnie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły.  Po przekroczeniu jej „gościnnego progu” goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie zatrzymali się w kąciku poświęconym wspomnieniom 45 –letniego dorobku szkoły. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki i folder szkoły. Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej. Zgromadzonych powitała  prowadząca uroczystość Katarzyna Trzcińska- Raczkowska. Dalej głos zabrał Dyrektor – Andrzej Mirosław Stolarski. W swoim przemówieniu podkreślił, że dzień poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru jest bardzo szczególny w historii szkoły. Stanowi kolejny krok w dziele tworzenia ceremoniału szkoły, wyraził również wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół szkoły, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość. Nie mogło w tym dniu zabraknąć wśród zaproszonych gości przedstawicieli władz gminnych, dyrektorów szkół i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, nauczycieli emerytów, sponsorów,  sołtysów, rodziców, uczniów  i przyjaciół szkoły.

Po powitaniu gości Dyrektor Szkoły przedstawił szkołę w Dłutowie, jako miejsce przyjazne dzieciom, takie, które ma być ich drugim domem, gdzie we współpracy z rodzicami odbywa się ważna i odpowiedzialna praca wychowawcza, gdzie przekazuje się najważniejsze wartości jak: miłość do Boga, Ojczyzny, szacunek do tradycji i drugiego człowieka. Podkreślił, że szkoła w Dłutowie to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy go tworzyli i nadal pracują na jego wizerunek. Ponadto Pan Dyrektor zwrócił także uwagę na przełomowe wydarzenia z historii szkoły, jakim jest przekazanie szkole nowego sztandaru. Nadszedł moment, na który cała społeczność szkolna czekała z niecierpliwością- poświęcenie sztandaru oraz  wbicie symbolicznych gwoździ w drzewiec sztandaru. Następnie Rada Rodziców Szkoły  przekazała na ręce Dyrektora Andrzeja Mirosława Stolarskiego sztandar. Rodzice przekazując go powiedzieli: „Panie Dyrektorze –   w imieniu rodziców – przekazujemy ten sztandar   – jako symbol tradycji patriotycznych  i szacunek dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli”. Dyrektor ,przyjmując sztandar powiedział: „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły”. Kolejno Dyrektor Szkoły przekazał sztandar szkolnemu pocztowi sztandarowemu: Mateuszowi Maciejewskiemu, Magdalenie Sieńskiej i Klaudii Sadowskiej oraz zwrócił uwagę na symbolikę honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną, a także podkreślił to, aby swoją postawą i nauką umacniać autorytet szkoły, rozsławiając imię szkoły. W odpowiedzi na słowa Pana Dyrektora, uczeń Mateusz Maciejewski przyjął sztandar obiecując, że uczniowie nie splamią honoru tego sztandaru i będą go otaczać powszechnym szacunkiem. Następnie zaprezentowany został awers i rewers sztandaru.

Kolejno ponownie głos zabrał Dyrektor Szkoły, który w imieniu całej społeczności szkolnej podziękował fundatorom  sztandaru: Tomaszowi Dudańcowi, Pawłowi Mostowiczowi, Mariuszowi Grzelce – przedstawicielowi firmy „GESSO”, „MARŁUK” oraz Kołu Łowieckiemu „Świt”, Janowi Sieńskiemu, Małgorzacie i Leszkowi Pomianowskim, Leszkowi Sowie, Zbigniewowi Jędrychowskiemu i Krzysztofowi Reńskiemu- właścicielom firmy „KARWEL”, Jolancie Jasiulewicz- Szczepańskiej, Michalinie i Piotrowi dworakom, Annie Grochowskiej, Zdzisławowi Ptaszyńskiemu, Markowi Sarnowskiemu, Janowi Łukowiczowi, Przedstawicielom Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń w Dłutowie, członkom OSP w Dłutowie, Sołtysom z obwodu naszej szkoły, Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i pracownikom naszej szkoły. Wyrazem wdzięczności były pamiątkowe tabliczki i kwiaty. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pan Janusz Bielecki- wiceburmistrz zaznaczył, że zadaniem szkoły jest wychowywać młodych ludzi  w duchu patriotyzmu, uczyć miłości      do Ojczyzny, poszanowania starszych pokoleń, zaszczepiać w sercach szacunek do symboli i pamiątek narodowych. Pamięć o przodkach powinna być wciąż żywa, a fakt, że szkoła zaszczepia   w młodym pokoleniu dbałość o historię, przynosi zaszczyt całej gminie. W swoich przemówieniach dyrektorzy jednostek publicznych i nauczyciele emeryci składali na ręce Pana Dyrektora gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji, podkreślając, iż uroczystość wręczenia sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy.

Uroczystość była również szczególną okazją do podziękowania za współpracę i troskę o funkcjonowanie szkoły dla nauczycieli emerytów.  Przekazane zostały nauczycielom pamiątkowe medale i kwiaty. Ci ludzie byli pierwszą kadrą dla rodzącej się wtedy szkoły. Na ręce tych nauczycieli złożony był pierwszy sztandar szkoły. W dalszej części, zgodnie z zaleceniem Pani Minister, nasza szkoła włączyła się  w bicie rekordu i o godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn narodowy    i hymn szkoły. Następnie uczniowie z klasy III gimnazjum zatańczyli poloneza- uznawanego od XIX w. jako najstarszy taniec narodowy, który przygotował wraz  z uczniami Zbigniew Cegiełka   i Maria Przybysz- Giżyńska. Taniec był wstępem do części artystycznej naszej uroczystości.

Wszystkich obecnych zachwycił przygotowany program poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowany przez nauczycielki:  Jolantę Cichocką i Marię Przybysz –Giżyńską. Część pierwsza programu przeniosła widzów w odległe czasy naszej historii, kiedy Polacy musieli walczyć o odzyskanie niepodległości i zachowanie swojego człowieczeństwa. Wiersze, listy, wspomnienia przeplatane były pięknym śpiewem chóru szkolnego oraz wokalistów naszej szkoły. Pieśni patriotyczne brzmiały donośnie w naszych uszach  i sercach.  Część ta zakończyła się bardzo wymownym tańcem z flagą w wykonaniu uczniów klasy III szkoły podstawowej przygotowanych przez wychowawczynię Dorotę Klejnowską.  Rozdano również na 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniom 100 flag, które są jednym z symboli narodowych i nasza dumą.  Druga część programu artystycznego przybliżała postać Henryka Sienkiewicza- patrona naszej szkoły, jego życie i twórczość, podkreślając jego umiłowanie Ojczyzny, będące wzorem dla wszystkich pokoleń Polaków. Słowo mówione wzmacniane było tematyczną prezentacją multimedialną oraz piosenkami. Podczas montażu słowno- muzycznego dziewczynki z klasy IV wykonały „ Taniec orłów” do pieśni „Quo vadis domine”. Młodzi artyści spisali się wspaniale i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroczystość nadanie szkole nowego sztandaru stała się okazją, aby przybliżyć najważniejsze momenty z życia szkoły. Wszyscy obecni obejrzeli prezentację  „45 lat z dziejów szkoły”  przygotowaną przez nauczycielki: Dorotę Klejnowską i Bożenę Orkwiszewską – Adamek. W kolejnym punkcie uroczystości głos zabrała wicedyrektor szkoły Pani Irena Leszczewicz , która w imieniu   Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły złożyła życzenia Dyrektorowi         z okazji jubileuszu 35- lecia pracy zawodowej a w tym 20- lecia pracy jako dyrektora tej szkoły. Dziękując za sumienność, zaangażowanie i rzetelność w codziennej pracy oraz życząc spełnienia marzeń  i dobrego zdrowia. Z okazji jubileuszu do pięknego bukietu kwiatów dołączyli szczere    i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy : Rada Rodziców szkoły, uczniowie i nauczyciele emeryci. Znając zamiłowanie Dyrektora do muzyki uczennice: Klaudia Sadowska i Weronika Pydynkowska zadedykowały Dyrektorowi muzyczny prezent, zaśpiewały piosenki po angielski i rosyjsku. Na zakończenie Dyrektor podziękował w imieniu całej społeczności szkolnej przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Ponadto podziękował nauczycielom, rodzicom, uczniom za włożony wysiłek w przygotowanie tej uroczystości.

Ostatnim punktem programu było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz obejrzenie przygotowanej ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły, a także złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.

Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach.