40 lat minęło…

W czwartek, 2 czerwca odbyły się uroczyste obchody 40-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Wojciecha. Po mszy św. uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP w Lidzbarku oraz sztandarami szkól z naszej gminy udali się pochodem ulicami miasta do Szkoły Podstawowej na dalszą cześć uroczystości. Cześć oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły w asyście absolwentek szkoły, które ten sam sztandar 40-lat wcześniej wprowadzały przy okazji nadania szkole imienia. Beata Piątkowska, dyrektor szkoły, przybliżyła gościom historię szkoły, opowiedziała o zmianach, które dokonały się na przestrzeni lat oraz przedstawiła plany na przyszłość. Głos zabrał również burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, który wspomniał o planowanej rozbudowie szkoły, wzbogacając ją o nowe dodatkowe skrzydło. Po części oficjalnej miała miejsce cześć artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły m.in.: pokazy taneczne, scenki z życia patrona Tadeusza Kościuszki, występ zuchów i występy gimnastyczne. Następnie zostali wyróżnieni zasłużeni absolwenci szkoły, emerytowani nauczyciele i sympatycy placówki.