350 tys. zł na drogi w Chełstach i Ciborzu

Po wielomiesięcznych staraniach, 30 marca Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek podpisał umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na dofinansowanie tzw. terenów popegeerowskich. W ramach dofinansowania przeprowadzona zostanie przebudowa dróg w Ciborzu za ponad 187 tys. zł o długości ok. 200 m oraz przebudowa drogi w Chełstach o długości 300 m. za ponad 162 tys. zł. Inwestycje, które zostaną wykonane w ramach dofinansowania są pierwszym krokiem do polepszenia zarówno bezpieczeństwo jak i wizerunek obydwu miejscowości. O pozyskanych dotacjach burmistrz poinformował mieszkańców Ciborza i Chełst osobiście, podczas spotkań w sołectwach. Całkowity koszt dofinansowania z ANR to 350 tys. zł.