300000 zł dofinansowania dla Ciborza

Gmina Lidzbark uzyskała 300000 zł dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zagospodarowanie terenu przy blokach mieszkalnych na terenie popegeerowskim w Ciborzu. Przedsięwzięcie obejmuje utwardzenie terenu wokół 5 bloków zlokalizowanych w miejscowości, zamontowanie instalacji oświetlenia solarnego, wybudowanie dróg wewnętrznych, parkingu oraz zastosowanie odwodnienia terenu.