30 lat samorządności

Szanowni Państwo,

30 lat temu przywrócony został w Polsce samorząd terytorialny. 27 maja, 30 lat temu odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski wybory powszechne, w których wyłoniono władze gmin – nowo utworzonych jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu obywatele odzyskali możliwość decydowania w najistotniejszych sprawach dotyczących lokalnych społeczności. Niektórzy patrzyli na to z niepokojem, a inni z nadzieją. Okazało się, że reforma samorządowa była bardzo potrzebna. Uruchomiła obywatelską aktywność, umożliwiła nową rozbudowę infrastruktury technicznej, przemysłowej i społecznej, wyzwoliła potencjał Polaków, którzy po latach monopolu władzy, mogli wziąć odpowiedzialność za swój los. Dziś nie sposób sobie wyobrazić silnego kraju bez sprawnie działających samorządów lokalnych. To na ich barkach spoczywa największa odpowiedzialność za rozwój życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego na terenach gmin i powiatów. Cieszę się ogromnie, że jest mi dane swoją pracą i zaangażowaniem dołożyć cegiełkę do rozwoju samorządności w naszej gminie.

Walka z pandemią i jej skutkami postawiła samorządy przed największym wyzwaniem w jego współczesnej historii.  Codziennie, dzięki współpracy pomyślnie zdajemy egzamin z odpowiedzialności, udowadniając, że samorząd terytorialny, który jest blisko obywatela, potrafi lepiej zdiagnozować bieżące problemy i najszybciej na nie odpowiedzieć. Za ten stan rzeczy serdecznie dziękuję.

Minione 30 lat zapisały się sukcesem dzięki zaangażowaniu wielu osób. Wszystkim, którzy tworzą lidzbarski samorząd, a w szczególności obecnym i byłym Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom, Radom Osiedlowym i Sołeckim z Gminy Lidzbark życzę, aby w kolejnych miesiącach i latach nie zabrakło nam zapału do pomnażania dotychczasowego dorobku oraz nowych inicjatyw służących Mieszkańcom gminy Lidzbark. Dziękuję Państwu za owocną pracę, ciekawe pomysły i odważne decyzje. Dziękuję również za współpracę władzom samorządowym wszystkich szczebli, parlamentarzystom oraz środowiskom społecznym, które na co dzień działają na rzecz rozwoju samorządności. Niech satysfakcja i zadowolenie z pracy będą motywacją do dalszych działań.

Z poważaniem,
Maciej Sitarek
Burmistrz Lidzbarka