25-lecie samorządności w Polsce

W związku z obchodami 25-lecia samorządności w Polsce w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło się spotkanie dla osób wyróżnionych przez Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki Janusza Piechockiego oraz Starosty Działdowskiego Marian Janickiego. W uznaniu za wniesiony wkład w rozwój odrodzonej samorządności i życia obywatelskiego oraz zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej podziękowanie od otrzymali: prezes OSP Lidzbark oraz wieloletni radny powiatowy Jan Raczyński, prezes stowarzyszenia „Pogodna Jesień” Władysława Kossakowska, komendantka Hufca ZHP oraz członek wielu organizacji pozarządowych Daniela Gawińska, członek PZW koło w Lidzbarku oraz radny w latach 2002-2006 Andrzej Liszewski, wieloletni działacz WOPR Maria Nowalińska, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Główczyński, wieloletni radny powiatowy oraz radny Rady Miasta w latach 1994-1998 Wiesław Cieślak, prezes Klubu Honorowego Dawcy Krwi koło w Lidzbarku Roman Nawrocki, kapelmistrz Orkiestry OSP w Lidzbarku Zbigniew Stanisławski a także radny powiatowy oraz radny Rady Miasta w latach 1990-1994 Tadeusz Iskra.