Dobre przetarcie przed Mistrzostwami Polski

22 maja 2022 r. w WARSZAWIE rozegrano Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w tenisie stołowym. Nasz Klub reprezentowały: RUCIŃSKA Lena; WITKOWSKA Julia; SKUZA Karolina; NADOLSKA Roksana i CZARNOMORZEC Julia.

Dla LENY i JULII Witkowskiej, był to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Polski Młodziczek (27-29.05.2022 DĘBICA). Sprawdzian mogą uznać za udany. Dużo bardzo dobrej gry, fajnych, niekonwencjonalnych akcji w wykonaniu naszych dziewcząt, długich wymian z rywalkami. Gra naprawdę mogła się podobać. Lena z Julką bardzo dobrze zagrały w grze podwójnej, docierając do finału, ostatecznie zajęły DRUGIE MIEJSCE. To był także wyczerpujący turniej. Dziewczyny grały wiele pojedynków bez odpoczynku. Oby ten wysiłek przyniósł radość podczas Mistrzostw Polski – powiedział trener, Sławek Ostrowski.

Pozostałe dziewczęta, turniej zagrały na swoim, przyzwoitym poziomie. Cieszyła wola walki, podczas pojedynków wykorzystywały to co aktualnie mają najlepsze i na co było Je stać.

Z turnieju byłem zadowolony. Cenna jest konfrontacja z równieśniczkami z innych klubów (za wiele takich szans i możliwości nie mamy) i zbieranie nowych doświadczeń na przyszłość – podsumował trener Sławek Ostrowski.

OTO WYNIKI: RUCIŃSKA Lena gr. poj. IV miejsce, gr. podw. II miejsce ; WITKOWSKA Julia gr. poj. VII m. , gr. podw. II m. ; SKUZA Karolina gr. poj. 17-20 m. , gr. podw. V m. ; NADOLSKA Roksana gr. poj. 17-20 m. , gr. podw. V m. i CZARNOMORZEC Julia gr.poj. 21-24 przedz. miejsc.

Trener  Sławomir  Ostrowski

Informacja MOPS Lidzbark

Dominacja naszych dziewcząt w Ostródzie

8 maja w Ostródzie rozegrano ENERGA-MORLINY CUP Wojewódzki Majowy Turniej Tenisa Stołowego dla Dzieci. Na turniej przyjechało sporo zawodników z takich ośrodków jak: Działdowo, Lidzbark Warmiński, Pisanica, Morąg, Olsztyn, Lidzbark i Ostróda. Nasz Klub wystąpił w następującym składzie: RUCIŃSKA Lena ; WITKOWSKA Julia ; SKUZA Karolina ; NADOLSKA Roksana; CZARNOMORZEC Julia; GORCZYCZEWSKI Piotr i WĘGRZYNOWSKI Alan.

Oprócz gier turniejowych, uczestnicy mogli brać udział w licznych konkursach sprawności. Nasz team i na tym polu był bardzo aktywny, zdobywając wiele nagród-gadżetów.

W Turnieju Głównym, nasze dziewczyny dały popis dominacji i bardzo dobrej gry, zajmując następujące miejsca: RUCIŃSKA I miejsce ; WITKOWSKA II miejsce ; SKUZA III miejsce ; NADOLSKA V miejsce i CZARNOMORZEC VII miejsce. To, że wiedziemy prym w kategorii młodziczek w województwie, może świadczyć fakt, że do udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek, na 12 zawodniczek z Rankingu Wojewódzkiego nobilitowanych jest 5, wyżej wymienionych zawodniczek z naszego Klubu – co stanowi prawie 50% Kadry Wojewódzkiej. Turniej zostanie rozegrany 22 maja 2022 r. w WARSZAWIE. Uważam, że to będzie dobre przetarcie przed MISTRZOSTWAMI POLSKI MŁODZICZEK (26-29 maja 2022 DĘBICA), na które jadą RUCIŃSKA Lena i WITKOWSKA Julia. Nasi zawodnicy tj. ALAN i PIOTR, w ostródzkim turnieju także wypadli dobrze, pokazali, dużymi fragmentami kawałek dobrego tenisa stołowego. Trochę nie mieli szczęścia w losowaniu, trafiając na trudnych lub niewygodnych (styl gry) rywali. Obaj uplasowali się w przedziale miejsc 9-12.

BARDZO DZIĘKUJĘ RODZICOM za pomoc (zawsze mogę na tę pomoc liczyć), w możliwości uczestnictwa w tym turnieju.

Radośni, z pucharami i pełnymi workami nagród-gadżetów, po niedzielnych, turniejowych wojażach wróciliśmy do domu – zakończył trener, Sławek Ostrowski.

                                                                  Trener  Sławomir  Ostrowski

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN „DZIAŁDOWSZCZYZNA” w Działdowie informuje

Zgodnie z   art. 6c  ust. 3a,  3c pkt 2)   ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) przystępuje
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy może złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z istniejącego systemu odbierania odpadów komunalnych, którym jest dotychczas objęty na podstawie Uchwały Nr XVII/97/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 29 sierpnia 2017 r.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości nie zamieszkałej wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę, o którym mowa w  art.6 ust.1 pkt.2, oraz dołącza do oświadczenia kopie tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie jest skuteczne od 1 stycznia 2023 roku i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Pisemne Oświadczenie wraz z kopią umowy  należy składać w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji,  tj. od dnia 16 maja 2022 r.  do dnia 20 lipca 2022r.  –  osobiście w biurach Związku w Działdowie na ul. Osiedleńczej 3a  lub Przemysłowej 61,
za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres  lub w formie elektronicznej – oświadczenie musi być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym  
i przesłane na adres skrytki epuap  /ezgd_dzialdowo/SkrytkaESP

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie  bip Związku, tj: www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Referatu Związku  ds. gospodarki komunalnej telefon  23 698 17 85, 23 698 17 8, 23 698 17 72    lub biura Związku 23 697 65 18.

Wyłączenie nieruchomości z  istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie zwalnia podmiotów z selektywnej zbiórki odpadów.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu Związku
Kazimierz Kordecki