Uwaga! 5 listopada – skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych

W związku z wejściem nowych regulacji dotyczących dowodów osobistych, w piątek (5 listopada) wnioski o wydanie dowodów osobistych będzie można składać tylko do godz. 12.00. Związane jest to z wdrożeniem rozwiązań technicznych, które umożliwią wydawanie nowych dowodów osobistych z odciskami palców.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021)

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku

MAMY TO‼

Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku‼ Tym razem w kwocie 12 000 zł

Gmina Lidzbark otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12 000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku.

Wkład własny Gminy Lidzbark w programie to 3 000 zł. Biblioteka szkolna SP2 w Lidzbarku zostanie doposażona do końca roku 2021, za łączną kwotę 15 000 zł.