Komunikat Burmistrza Lidzbarka w sprawie wykrycia ogniska ptasiej grypy w miejscowości Kiełpiny

Załącznik:

Liceum w Lidzbarku serdecznie zaprasza uczniów klas 8 do kontynuowania nauki w Lidzbarskim Liceum.

Podania są dostępne na stronie szkoły http://lidzbarklo.pl/podania-do-pobrania/ , można je składać pocztą tradycyjną, wrzucając do skrzynki wystawionej przed budynkiem szkoły lub pocztą elektroniczną na maila: rekrutacja.lolk@gmail.com

Wszelkich informacji udziela się pod numerami telefonów:
– 23 696 13 18 – sekretariat
– 601 905 991 Krzysztof Zabłotny (przewodniczący zespołu ds. promocji szkoły)

Wymień piec – bądź eko!

Przyczyną gęstego ciemnego dymu, który zaściela mgłą okolicę może być między innymi stary piec. Masz taki problem? Mamy na to rozwiązanie.

Aby poprawić jakość powietrza od 2017 roku w naszej gminie prowadzony jest program, dzięki któremu mieszkańcy mogą składać wnioski dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Dzięki temu od początku trwania programu udało się wymienić 115 pieców .

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku (proszę dzwonić do drzwi), a także na stronie internetowej bip.umig.lidzbark.pl raz poniżej. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski należy przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark lub wrzucić do skrzynki podawczej przy drzwiach Urzędu do końca lipca.

O kolejności przyznania pomocy decyduje data wpływu poprawnie wypełnionego, kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 23 696 15 05 wew. 137.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków związanych z wymianą pieców w 2021 r

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę-de minimis w rolnictwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Stanowisko do samospisu internetowego

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku na parterze budynku zostało uruchomione stanowisko do samospisu internetowego.

Przeprowadzenie samospisu będzie możliwe w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. w godzinach urzędowania po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z koordynatorem GBS panią Małgorzatą Nawrocką, tel.: 603798313 lub 23 6961505 wew.132

XXX Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku