Lidzbark wybrał po raz 5!

W ostatnią sobotę zakończyliśmy głosowanie na projekty, które zgłosiliście Państwo w ramach Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Przez ostatnie dni pieczołowicie liczyliśmy i sprawdzaliśmy głosy.
Możemy ogłosić oficjalne wyniki głosowania.

Z 5 zakwalifikowanych zdecydowanie zwyciężył projekt Młodzieżowej Rady Miejskiej „Budowa skateparku”.

W czasie głosowania, odbywającego się miedzy 21 a 26 września, mieszkańcy Lidzbarka oddali 485 głosów. Głosów nieważnych było 37, przy czym o nieważności decydował m.in. brak podpisu osoby głosującej pod oświadczeniem lub głos oddany przez mieszkańca nieuprawnionego do głosowania.

Wśród zgłoszonych projektów najwięcej głosów, bo aż 207 zebrał projekt „Budowa skateparku”. Na drugim miejscu uplasował się wniosek obywatelski „Park nas Skarpie” w stylu łąki kwiatowo – ziołowej, na 3 zaś – Okule – miejsce na relax.

Nowa wiata magazynowo-składowa na Bazie Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku

W Lidzbarku na Bazie Sprzętu i Transportu powstała wiata magazynowo-składowa na mieszankę piaskowo-solną. 28 września starosta Paweł Cieśliński i burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek dokonali odbioru końcowego inwestycji. Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Budowlany Roman Ziółkowski z Jamielnika.

Na uroczystym odbiorze obecni byli: dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński (przewodniczący), starosta Paweł Cieśliński, kierownik Działu Technicznego PZD w Działdowie Kazimierz Skonieczny, kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Lidzbarku Jerzy Kopański i Andrzej Wiśniewski z Pracowni Projektowej 69 Group, zaś ze strony wykonawcy kierownik budowy: Stanisław Dobracki.

Koszt wykonania inwestycji  „Budowa wiaty magazynowo-składowej na mieszankę piaskowo-solną na Bazie Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku” wyniósł 678 518,68 zł i pokryty został z budżetu Powiatu Działdowskiego.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

W związku z powyższym – do odwołania – spis rolny realizowany będzie wyłącznie metodami:

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

  • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

  • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny od 16 września do 30 listopada 2020 r.

Do odwołania rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów bezpośrednich w terenie.

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród – https://loteria.spisrolny.gov.pl/
  • Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis
  • Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020 – 22.11.2020) na stronie loterii
  • Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Komunikat Burmistrza Lidzbarka