Pierwsza zawodowa gala MMA w Lidzbarku

Ladies and gentleman! 📣📢 Tego Lidzbark jeszcze nie widział! Po raz pierwszy w historii na lidzbarskiej ziemi rozegrana zostanie jedyna taka „Bitwa nad Welem”. Zawodowa gala MMA federacji Time of Masters już 26 września! 💪👊

Tego dnia na hali sportowo-widowiskowej w Lidzbarku zostanie stoczonych 10 zawodowych pojedynków w formule MMA, podczas których zobaczymy także naszych lidzbarskich zawodników.
Nie zabraknie wielkich powrotów na scenę MMA oraz kilku pojedynków z udziałem zawodników którzy już w przeszłości walczyli na galach federacji Time Of Masters.

Przewidzianych jest wiele atrakcji m.in. wielkie otwarcie, pokazy grupowych pojedynków rycerskiego MMA, występy artystyczne, oraz goście specjalni ze świata MMA i K1.

Szykują się niesamowite emocje które na długo pozostaną w pamięci widzów zgromadzonych na lidzbarskiej widowni.

Bilety od 08.09.2020 dostępne na www.eventim.pl

Narodowe Czytanie w tym roku online

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku informuje, że tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbędzie się w formule online. Wybrane fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego przeczytają uczniowie i absolwenci lidzbarskich szkół : Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół im. Króla Wł. Jagiełły, Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego. Wydarzenie będzie dostępne 5 września o godzinie 12.00 na stronie: facebook.com/biblioteka.lidzbark
Zapraszamy do oglądania.

DOBRA GRA W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU PINGLA CUP w Tenisie Stołowym

Dnia 29 sierpnia 2020 r. reprezentacja naszego Klubu tj. RUCIŃSKA Lena; WITKOWSKA Julia; SKUZA Karolina; NADOLSKA Roksana i WĘGRZYNOWSKI Alan, uczestniczyła w VI OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO PINGLA CUP w kat. ŻAK, który rozegrano w GRODZISKU MAZOWIECKIM. Po długiej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, zawodnicy naszego Klubu mięli okazję do konfrontacji – można śmiało powiedzieć – z czołówką krajową tej kategorii (w turnieju brało udział 12 zawodniczek z pierwszej „30” w kraju. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie – świadczy o tym obsada turnieju – wiele spotkań z dużym udziałem naszych zawodniczek opiewało w bardzo ciekawe akcje , w wiele dramaturgii , co powodowało, że mecze oglądało się na dużych emocjach. Tak jak w przypadku dziewcząt, to podobnie, udany start zaliczył WĘGRZYNOWSKI Alan – rodzynek w naszej ekipie – który wygrał trzy mecze a i w przegranych, stawiał zdecydowany opór swoim rywalom. Najlepszy wynik osiągnęła RUCIŃSKA Lena ( aktualnie 9 zawodniczka w kraju w kat. żaczka), której gra długimi fragmentami jest na naprawdę wysokim poziomie. OTO WYNIKI ZAWODNICZEK/-KA : Rucińska L. 7-8 ; Witkowska J. 13-16 ; Nadolska R. 31-32 ; Skuza K. 33-36 i Węgrzynowski A. 41-44. LENA zagrała jeszcze turniej DEBLA z koleżanką z Przemyśla – MAKAR Aleksandrą i zajęły miejsce 9-16. W turniejach żaków i żaczek,, startowało po ok. 60 zawodników/ -ek. Uważam, że wyjazd pod względem szkoleniowym był udany i potrzebny. To była spora dawka sparingowych pojedynków. Podsumował trener Sławek Ostrowski.

Burmistrz Lidzbarka ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w Lidzbarku

Załączniki:

Złóż wniosek w ramach Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Zostały 3 dni!

Chcesz zaangażować się w życie lokalnej społeczności i mieć swój udział w rozwoju miasta? Złóż wniosek. Do rozdysponowania jest kwota 100 tysięcy złotych.
Wnioski przyjmowane są do 4 września 2020 r. Odpowiednie druki można pobrać tutaj:

Wypełnione formularze należy dostarczyć:
☑️ za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
☑️ osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski mają jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Organizacja spisu w naszej gminie

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację do pracy włączył się samorząd lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu w naszej gminie.

Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego było przeprowadzenie rekrutacji na  rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w naszej gminie mieli obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które zdały egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.

Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny – jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju – jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym również przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.

Jakie będą pytania?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.

W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się skontaktować z infolinią spisową:
 22 279 99 99

Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzymał jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować – przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu,  przygotowano na czas spisu Gminny Punkt Spisowy, w którym można się spisać samodzielnie.

Rachmistrze w terenie

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny.

 W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 
22 279 99 99.

Dane będą bezpieczne

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.

Spis rolny ważny dla nas wszystkich

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych rolników i ich rodzin.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
– jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie Miasta i Gminy

2) spis przez telefon,

3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Pożegnanie wakacji w Lidzbarku

Pożegnanie wakacji, jakie zorganizowano na lidzbarskiej scenie plenerowej pokazało, jak bardzo mieszkańcy naszego miasta i okolic spragnieni są wydarzeń kulturalnych. Okazuje się, że przy zachowaniu przez organizatorów odpowiedniego reżimu sanitarnego i odpowiedzialnego podejścia do sprawy widzów można stworzyć piękne widowisko.

W tym roku wakacje pożegnaliśmy w doskonałym towarzystwie. Zespołu Blue Cafe nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej uświetniły lidzbarskie zakończenie wakacji. Na przystawkę dawkę dobrej muzyki zaserwował zespół Lewickie & Deredas z Kurzętnika, z kolei muzyczny wieczór zakończyły skoczne hity w wykonaniu zespołu Jej Chłopaki. Nie obyło się też bez pyszności przygotowanych przez nasze gminne koła gospodyń wiejskich, a także atrakcji dla najmłodszych. Po koncercie zlicytowano Smarta przekazanego przez Auto Komis Lidzbark. Smart wylicytowany został za kwotę 5000 zł przez Karola Malinowskiego. Ostatnia niższa propozycja to 4000 zł. Firma MP Auto mimo przegranej licytacji postanowiła proponowaną kwotę przekazać na rzecz Marty. Poza licytacją publiczność spontanicznie podjęła zbiórkę, dzięki której na konto Marty „popłynęło” dodatkowe 2220 zł i 20 euro. Finalnie udało się uzbierać 11.220 zł. Cała kwota przekazana została na leczenie Marty Kaczorowskiej. Pomysłodawcą akcji był Paweł Borowski, mieszkaniec Lidzbarka.

Witaj szkoło!

1483 uczniów, w tym prawie 200 przedszkolaków rozpoczęło dzisiaj nowy rok szkolny w mieście i gminie Lidzbark. Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że możecie korzystać już z nowego parkingu przy Przedszkolu Miejskim. Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo i nie blokujmy ul. Akacjowej. 

Całej społeczności szkolnej życzymy bezpiecznego, zdrowego i udanego nowego roku szkolnego. Niech będzie to czas pełen entuzjazmu, zapału do pracy, odkrywania na nowo swoich pasji oraz samych sukcesów.

W sposób szczególny zwróćmy uwagę na odpowiedzialne zachowanie w związku z panującą pandemią. Proszę wszystkich, abyśmy przestrzegali obowiązujących w szkole zasad i procedur bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że od stopnia naszej odpowiedzialności zależeć będzie nasze zdrowie.