Wytyczne dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Z uwagi na szczególną sytuację, wynikającą z pandemi koronawirusa, zamieszczamy prezentację szkoleniową dla członków obwodowych komisji wyborczych, przygotowaną przez Krajowe Biuro Wyborcze. Ma to ułatwić przygotowanie się do pracy osobom, które zgłosiły się do komisji. Należy pamiętać, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że wszystkie obwodowe komisje wyborcze zaopatrzone zostały w odpowiednie środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące w związku z czym zachęcamy do udziału w niedzielnych wyborach. 

Materiały szkoleniowe do pobrania:

  1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r.w sprawie wytycznych dla Obwodowych Komisji Wyborczych: Uchwala nr 183/2020 PKW

Gmina Lidzbark wspiera przedsiębiorców

Rada Miejska w Lidzbarku w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 podjęła decyzję o przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Dzięki wdrożeniu nowego instrumentu płynnościowego raty podatku od nieruchomości płatne w kwietniu, maju i czerwcu można zapłacić do 30 września 2020 r. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi, powinien złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do Uchwały Nr XXI/191/20 w terminie do 15 lipca 2020 r. (do pobrania pod tekstem).

Więcej informacji udziela Wydział Finansowy pod nr tel. 23 696 15 05 wew. 122.

Dzień Ojca w kajaku! Zapraszamy!

Startujemy z zapisami na coroczny spływ z okazji Dnia Ojca! 🚣‍♀️🚣‍♂️
Tegoroczny „Dzień Ojca w kajaku” odbędzie się w niedzielę, 5 lipca. Płyniemy z Lidzbarka do Kurojad. W tym roku przygotowaliśmy dla Was 40 kajaków, a także ognisko na Farmie Noego. Zapewniamy świetną zabawę. 🤸‍♀️🤹‍♂️

Rezerwacja telefoniczna do 1 lipca pod numerem telefonu 236961505 wew. 182 w godzinach 7:30-15:30

W PGK zapłacisz kartą

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w różnych instytucjach jest jednym z oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa. Rozpoczęcie przyjmowania opłat w formie bezgotówkowej przekłada się na pozytywne postrzeganie instytucji, jako innowacyjnych i przyjaznych mieszkańcom.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że w kasie Spółki uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej. Oznacza to, że za śmieci czy wodę będzie można teraz zapłacić bezgotówkowo. Zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania.

Dni Otwarte w Żłobku Miejskim w Lidzbarku

Szanowni Państwo!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi na Dni Otwarte w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, które odbędą się w dniu 26 czerwca w godzinach 16.30 – 18.00. Ze względu na wyjątkową sytuację, tegoroczne dni otwarte będą wyglądały inaczej. Będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z warunkami bytowymi panującymi w naszym żłobku oraz personelem, który postara się odpowiedzieć na każde Państwa pytanie. Będzie to także doskonała okazja, aby dzieci zapoznały się z naszymi zawsze uśmiechniętymi ciociami!

Do radosnego spotkania!

                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                                  Anna Nowakowska

????????????????????????????????????

Wybory Prezydenckie

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach i granicach głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Rozpoczynamy sezon wspinaczkowy w Lidzbarku!

Już od piątku zapraszamy do parku linowego eWELinka. Jedno przejście – 5️⃣ zł. Park linowy czynny będzie w najbliższy weekend od piątku do niedzieli w godzinach 1️⃣2️⃣:0️⃣0️⃣1️⃣7️⃣:0️⃣0️⃣.
Obiekt znajduje się w zalesionej części Plaży Miejskiej, tuż obok popularnego wśród dzieci placu zabaw z pirackim statkiem. Park oferuje 7 przeszkód m.in. kładki z półkolami, tyrolki, beczki czy pajęczyny. Zastosowano w nim bezpieczną metodę asekuracji ciągłej, co oznacza, że osoba korzystająca z parku jest podpięta na całej trasie. Zapraszamy! 🤸‍♂️🤸‍♀️🧗‍♀️🧗‍♂️⛱⛏

22 nowe piece ekologiczne i 6 przydomowych oczyszczalni

Aby poprawić jakość powietrza od 2017 roku w naszej gminie prowadzony jest program, dzięki któremu mieszkańcy mogą składać wnioski dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych.

Gmina Lidzbark podpisała kolejne umowy na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne. Wnioski na wymianę tradycyjnych „kopciuchów” na nowoczesne źródła ciepła, można było składać do końca marca 2020r. Koniec pierwszego kwartału bieżącego roku to także termin składania wniosków o dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

– Ekologiczne palenisko w gospodarstwie domowym, czy też przydomowa oczyszczalnia to ogromny krok w przód, zbliżający mieszkańców Lidzbarka do poprawy naszego lokalnego, jak również globalnego klimatu. Zauważamy znaczną poprawę parametrów jakości powietrza takich jak np. PM10. Całorocznie monitorujemy współczynniki smogowe, można je obserwować za pomocą aplikacji Airly – mów Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Tegoroczna edycja programów promujących ekologię przyczyni się do wymiany 22 pieców z dofinansowaniem z budżetu Gminy Lidzbark w wysokości 66 tys. zł i budowy 6 przydomowych oczyszczalni z dofinansowaniem w wysokości 30 tys. zł.

Najstarsza mieszkanka Lidzbarka obchodzi dzisiaj 100 lat

Panią Stefanię Pałasz, bo o niej mowa, w tym wyjątkowym dniu odwiedził Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzatą Goszka. Pani Stefania urodziła się 8.06.1920 r. w Lidzbarku. Najstarsza mieszkanka naszego miasta i jednocześni jedyna stulatka doczekała się 5 dzieci, 5 wnucząt oraz 6 prawnucząt. Mimo swojego imponującego wieku jest bardzo energiczna i ma niesamowitą pamięć.

Jubilatce życzymy spokoju, pogody ducha oraz zdrowia na dalsze długie lata życia.

Stop kurnikom! Radni przyjęli Miejscowy Plan

Dzisiaj radni Rady Miejskiej w Lidzbarku podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jamielniku wzdłuż drogi w kierunku Bełku, czym sprzeciwili się planom budowy kurników na tym terenie. Przyjęty dokument skutecznie zablokuje w tych okolicach budowę kurników, czego obawiali się mieszkańcy. Zlecone przez Burmistrza Lidzbarka prace planistyczne nad stworzeniem tego dokumentu trwały ponad rok. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości. Decyduje co w danym miejscu może zostać pobudowane. To kolejny taki dokument przyjęty przez Radę Miejską w Lidzbarku. W ubiegłym roku Rada przyjęła Plan o powierzchni ok. 143 ha, przeznaczając grunty w Jamielniku (prawa i lewa strona drogi do Żuromina) pod zabudowę mieszkaniową i usługową.  W 2018 roku do Urzędu wpłynął list otwarty przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej z terenu miasta i gminy Lidzbark z wnioskiem o zablokowanie budowy chlewni oraz kurników. Pod listem podpisało się 24 przedsiębiorców i 1158 mieszkańców naszej gminy. Obok takiej petycji nie można było przejść obojętnie.

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Miejska w Lidzbarku uchwałą nr V/25/18 Rady z dnia 28.12.2018 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjęty dzisiaj Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Jamielniku obejmuje ok. 56 ha powierzchni, w tym ok. 56% powierzchni to rola z zakazem zabudowy, ok. 18% powierzchni to zabudowania zagrodowe, w głównej mierze już istniejącej, 6% to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2% zabudowa mieszkaniowa i usługowa, i 2 % zabudowy produkcyjnej i usługowej. Pozostałe 16 % to tereny lasów, wód, drogi publiczne i wewnętrzne.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który dzisiaj przyjęliśmy chroni okolicznych mieszkańców przed zagrożeniem, które niosą za sobą wielkopowierzchniowe obiekty inwentarskie. Zabezpiecza branżę turystyczną i okołoturystyczną, która w mieście turystycznym stanowi istotną częścią gospodarki. – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Należy wyraźnie wspomnieć, jako że dokument powstał z finansów publicznych i broni on interesów mieszkańców całej gminy. Był to projekt bardzo szczegółowo omówiony na 5 godzinnej komisji wspólnej. Miejscowy plan ma wyznaczać pewien kierunek na przyszłość. Ma wyznaczać jak widzielibyśmy naszą gminę za kilka czy kilkadziesiąt lat – dodaje Burmistrz.