Czyste powietrze w przedszkolu i żłobku

Troska o czystość w miejscach, w których przebywają dzieci powinna być zachowana na najwyższym poziomie. Dlatego też wczoraj rozpoczęliśmy proces ozonowania pierwszych dwóch publicznych placówek edukacyjnych: przedszkola miejskiego i żłobka. Ozon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekcyjnych usuwających wirusy, bakterie, alergeny. Skutecznie oczyszcza pomieszczenia, a także znajdujące się w nich wyposażenie takie jak meble, zabawki, dywany oraz wszystkie inne dostępne przedmioty. Takie działania przeprowadzamy, aby chronić swoich najmłodszych szczególnie w okresie zwiększonej zachorowalności. Chcielibyśmy, żeby ozonowanie jako metoda dezynfekcji stała się w naszych placówkach standardem.

Zasady funkcjonowania ambulatorium w czasie zagrożenia epidemicznego

Drodzy Pacjenci, informujemy o obecnych zasadach funkcjonowania ambulatorium.

Przypominamy, że w przypadku gdy wystąpi u Państwa gorączka, kaszel, duszność i problem z oddychaniem to: należy niezwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną:
PSSE w Działdowie
pl. Biedrawy 5
13-200 Działdowo
tel: 504 157 458

lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania:

Szpital w Ostródzie
ul. Władysława Jagiełły 1
14-100 Ostróda
tel: (89) 646 06 00