Dyskusja nad miejscowym planem

W związku z zaplanowaną w dniu 23 marca 2020 r. o godz. 13:00 dyskusją publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jamielnik (wzdłuż drogi do m. Bełk) informuję, że spotkanie ➡️ odbędzie się w wyznaczonym terminie, jednakże z uwagi na wprowadzone zagrożenie epidemiczne zostaną zastosowane środki ostrożności poprzez wprowadzenie zasady wchodzenia do sali pojedynczo z zastosowaniem bezpiecznej odległości od osób prowadzących spotkanie. Zwraca się uwagę osobom, które przybędą na spotkanie, aby podczas oczekiwania zachowały bezpieczną odległość od pozostałych uczestników.
✅ Jednocześnie podkreślam, że uwagi do planu można składać w formie pisemnej do dnia 14.04.2020 r. i w obecnej sytuacji zachęcam do skorzystania z tej formy komunikacji.

Teleporady w lidzbarskich przychodniach

W lidzbarskich przychodniach jest możliwość korzystania z usług TELEPORAD ☎️

Unikajmy tłumów i dużych skupisk ludzi. ⛔️

Drodzy Mieszkańcy

W związku z panującą sytuacją przygotowaliśmy dla Was skrzynkę, którą umieściliśmy przed Urzędem, a w której możecie zostawiać swoją korespondencję w ważnych sprawach. Korespondencja ta niezwłocznie trafi do sekretariatu. Jednocześnie prosimy o umieszczanie dokumentów w zamkniętych kopertach wraz z danymi kontaktowymi. Po zapoznaniu się z dokumentami odpowiedni pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie.