Spotkania sprawozdawcze jednostek OSP

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt, to także grupa ochotników, która coraz częściej swym poziomem wyszkolenia, wiedzy i umiejętności ratowniczych dorównuje kolegom z PSP. Na terenie gminy Lidzbark działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają ponad 200 strażaków.

W ostatnich tygodniach na terenie gminy odbyły się Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Wąpiersku, Tarczynach, Kiełpinach oraz Jeleniu. Standardowo były one okazją do sprawozdań z działalności OSP, sprawozdań finansowych, sprawozdań komisji rewizyjnych oraz udzielenia zarządom absolutorium za ubiegły rok. Na zebraniach przestawiono również plany działalności jednostek i plany finansowe na rok 2020. W trakcie spotkania w Tarczynach podjęto uchwałę o zmianie w składzie zarządu. Nowym Prezesem OSP został dh Robert Karczewski natomiast funkcję Wiceprezesa objął dotychczasowy Prezes dh Jerzy Lewandowski.

Ważnym punktem każdego z tych zebrań są  niewątpliwie odznaczenia oraz wyróżnienia wręczane dla najbardziej zasłużonych  w działalność  jednostek oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tradycyjnie wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Burmistrza Lidzbarka, przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie oraz pracownika UMiG w Lidzbarku.

Szałamaja 2020

Jak co roku lidzbarscy harcerze wzięli udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej Szałamaja, który odbył się w dniach 28 – 29 lutego. W tym roku odbyła się już jej 36. edycja. 77 Lidzbarska Drużyna Harcerska Wataha w tym roku zaprezentowała się z piosenkami: Krajka oraz Zakochaj się w harcerstwie. – Niestety, nie zdobyliśmy żadnego miejsca, jednak ten wyjazd był dla nas wielką przyjemnością. Zawarliśmy tu nowe znajomości, które miejmy nadzieję przetrwają na wiele lat oraz mieliśmy możliwość spotkać się ze znajomymi z wcześniejszych edycji festiwalu. Wyjazdy harcerskie zawsze niosą za sobą wiele nauki oraz zabawy i tym razem również się nie zawiedliśmy – mówią harcerze.