Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W 2016 roku Lidzbark dołączył do grona miast, w których funkcjonowanie rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miejska. Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu miasta.

W tym roku do życia powołana została trzecia kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej, a wczoraj odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady. W jej skład której wchodzi 15 uczniów. Są to uczniowie szkół z terenu gminy Lidzbark, zarówno tych podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Na wczorajszej sesji wybrane zostało prezydium Rady. Młodzi Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, a także sekretarza Rady. Uczniowie należący do Rady będą mogli wypowiadać się w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. Celem Młodzieżowej Rady jest bowiem zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzi radni dzielą się pomysłami z Radą Miejską oraz Burmistrzem, a także podejmują szereg działań integrujących i wspierających środowisko młodych w Lidzbarku.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencja 2019-2021:

Julia Wacławska Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Wiktor Sobotka Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej
Dagmara Karpińska Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
Wiktoria Kawka Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej
Natalia Dziombowska radna
Paweł Graszek radny
Jakub Iwan radny
Filip Kapiński radny
Michał Kleist radny
Karol Komoszyński radny
Kinga Kotewicz radna
Katarzyna Kowalska radna
Weronika Pydynkowska radna
Adrian Ruciński radny          
Aleksander Twardowski radny

Wymień pic – bądź eko! Ruszył kolejny etap naboru wniosków na wymianę pieców

Aby poprawić jakość powietrza od 2017 roku w naszej gminie prowadzony jest program, dzięki któremu mieszkańcy mogą składać wnioski dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Dzięki temu w przeciągu 3 lat udało się wymienić 93 pieców .

Właśnie ruszył nabór wniosków na kolejny etap. Wnioski dostępne są w sekretariacie i pokojach nr 18, 19 Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, a także na stronie internetowej bip.umig.lidzbark.pl. Należy je składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku do końca marca. Liczy się kolejność składania wniosków.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek – piece

Pełnomocnictwo

RODO

Formularz – pomoc de minimis

Formularz – pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Uchwała

Zmiana uchwały

Oświadczenie de minimis, de minimis w rolnictwie