Rozpoczynamy Tydzień Cittaslow – aktywnie, kulturalnie i smacznie

Tegoroczny Tydzień Cittaslow to cykl kilku wydarzeń, które mają za zadania przybliżyć mieszkańcom idee przyświecające ruchowi, czyli m.in. dbałość o lokalną kulturę i o zabytki, ekologię oraz promocję miejscowych atrakcji. W ramach pomarańczowego tygodnia ogłoszony dla szkół został Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Ślimak Cittaslow”, w środę w Szkole Podstawowej Nr 1 czeka nas spotkanie z młodzieżą, prezentacja na temat dobrych praktyk oraz wspólne czytanie fraszek powstałych w ramach IX Festiwalu Miast Cittaslow. W sobotę w południe spotykamy się na szlaku międzypokoleniowej sztafety rodzinnej „Razem do Trójstyku”, a wieczorem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na Galowym Koncercie „Bo to Polska właśnie”. Tydzień zakończymy hucznym otwarciem stadionu lekkoatletycznego oraz I Sportowym Piknikiem Rodzinnym. Świętujcie z nami i 30 innymi miasteczkami z całej Polski.

Święto Cebuli we Wlewsku

Święto Cebuli, czyli ostatnia sołecka impreza tematyczna za nami. Pogoda sprzyjała, więc piękniejszego zakończenia lata Wlewsk nie mógł sobie wymarzyć. Uroczystość rozpoczął poprzez powitanie wszystkich gości sołtys Cyprian Żach. Na festynie obecni byli burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca burmistrza Janusz Bielecki, sekretarz Krzysztof Wieczorek, przewodniczący i przedstawiciele Rady Miejskiej w Lidzbarku oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Małgorzata Nawrocka. Dmuchana zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa z symulatorem, basen z kulkami, przejażdżki konne, quady, klaun oraz mnóstwo zabaw z animatorami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury to tylko część atrakcji przygotowanych dla całych rodzin podczas festynu. Wielką niespodziankę świętującym sprawiło pojawienie się na scenie niezawodnej Młodzieżowej Orkiestry Dęty OSP w Lidzbarku. Po wielu sportowo-rekreacyjnych konkurencjach wszyscy mogli posilić się całym morzem słodkości przygotowanym przez sołtysową wraz paniami z sołectwa. Zadbano też o solidny poczęstunek w postaci grillowanej kiełbaski czy cebulaków. Wielką, plenerową imprezę zakończyła wspólna zabawa pod chmurką.

„Zielony Laur” dla Gminy Lidzbark

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Lidzbark została wyróżniona nagrodą Polskiej Izby Gospodarczej „Zielony Laur” za poprawę efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup.
XIV Gala wręczenia nagród „Zielony Laur” odbyła się 20 września 2019 r. w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł, dyplom i statuetkę z rąk Przewodniczącego Kapituły Zielonego Lauru – Profesora Marka Gromiec odebrał Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. W tym roku zostały wyróżnione jedynie 2 samorządy – Miasto Marki oraz Miasto i Gmina Lidzbark.
Laureatami statuetek „Zielony Laur” zostają przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki samorządowe, które w sposób istotny przyczyniły się do propagowania ekorozwoju oraz wdrażały nowatorskie rozwiązania przy realizowaniu inwestycji ekologicznych. Konkurs organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.
W tym roku konkurs „Zielony Laur” odbył się po raz czternasty. Nagrodzono 10 laureatów w 3 kategoriach: Firmy i Instytucje, Samorząd, Nagrody indywidualne.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Ludowy Klub Sportowy ,,WEL”

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Ludowy Klub Sportowy ,,WEL”, stowarzyszenie kultury fizycznej  na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pod tytułem ,,Promocja zdrowego trybu życia przez sport podczas I pikniku na Stadionie Miejskim”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.11.2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Lidzbarku

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Ochotnicza Straż Pożarna -Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Lidzbarku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie pod tytułem:,,Wyjazd na warsztaty promocyjno- szkoleniowe”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.12.2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem:,,Promocja produktu lokalnego podczas imprez organizowanych przez Gminę Lidzbark”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.13.2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dworze

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dworze na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem:,,Promocja produktu lokalnego podczas imprez organizowanych przez Gminę Lidzbark”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.14.2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – OSP Wąpiersk

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Wąpiersku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem:,,Promocja produktu lokalnego podczas imprez organizowanych przez Gminę Lidzbark”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.15.2019

Co słychać w naszych szkołach…

SP KIEŁPINY – WYJAZD DO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W TRUSZCZYNACH

W czwartek, 5 września uczniowie klas II-VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach pojechali do Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach. Wyjazd dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń oraz wiedzy.

SP Wąpiersk

Trudno uwierzyć, że tegoroczne wakacje są już tylko wspomnieniem. Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy 2 września 2019 r. od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Wąpiersku. Mszę świętą w intencji całej społeczności szkolnej odprawił ks. Bogdan Kołodziejczyk. Szkolna uroczystość odbyła się w budynku szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonał  dyrektor szkoły pana Piotr Kościński, witając gości, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów, wkraczających w mury naszej placówki. W wygłoszonym przemówieniu dyrektor nawiązał też do 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, uświadamiając młodym ludziom, że pamięć o tamtych wydarzeniach jest ważnym elementem naszej historii. Głos zabrała również  prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” pani Dorota Zalewska, która z okazji Nowego Roku Szkolnego złożyła życzenia dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom obsługi szkoły, księdzu proboszczowi, uczniom oraz rodzicom. Gratulowała również wysokich wyników osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie pod kierunkiem pani  Doroty Zalewskiej przedstawili część artystyczna. W czasie uroczystości uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Od wychowawcy klasy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwszaki zaprezentowały się społeczności szkolnej i zostały przywitane gromkimi brawami. Następnie dyrektor szkoły przedstawił wychowawców klas, przydział godzin oraz izb lekcyjnych.  Na zakończenie wszyscy udali się do klas, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami. W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole.

SP KIEŁPINY – NARODOWE CZYTANIE

W sobotę, 7 września w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach odbyła się edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku Para Prezydencka wybrała osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie: 1) Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; 2) Dym – Maria Konopnicka; 3) Katarynka – Bolesław Prus; 4) Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz; 5) Orka – Władysław Stanisław Reymont; 6) Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski; 7) Sachem – Henryk Sienkiewicz; 8) Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski. Obecni na wydarzeniu mieli okazję wysłuchać fragmentu utworu „Dobra pani”. Tekst książki czytali zaproszeni goście, nauczyciele i rodzice. Szkoła otrzymała list oraz pamiątkową pieczęć z Kancelarii Prezydenta RP, którą ostemplowane zostały egzemplarze lektur.

SP Wąpiersk na Święcie Żurawiny

7 wrzenia 2019 roku w Jeleniu odbyła się V edycja Święta Żurawiny. Impreza po raz pierwszy została zorganizowana na boisku wiejskim i  połączona z otwarciem placu zabaw dla dzieci. Sołeckie święto zgromadziło licznie zaproszonych gości z całej gminy i naszego regionu. Podczas tej uroczystości uczniowie naszej szkoły na zaproszenie  Sołtysa   z Jelenia pani Justyny Kardy-Błaszkowskiej przedstawili część artystyczną pod kierunkiem pań: Doroty Zalewskiej i Magdaleny Nawrockiej. Za występy  otrzymaliśmy  gromkie  brawa od publiczności oraz prezenty od organizatorów oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Ogromnym zaskoczeniem była niespodzianka dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpierku w postaci telewizora ufundowana przez prezesa Zarządu powiatowego PSL pana Pawła Mostowicza oraz Delegata Warmińsko –Mazurskiej Izby Rolniczej pana Marcina Sarnowskiego. Prezent przekazano na ręce prezesa Stowarzyszenia Społeczno- Oświatowego „Przyszłość” pani Doroty Zalewskiej oraz dyrektora szkoły pana Piotra Kościńskiego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za przekazany dar. Cała społeczność naszej szkoły jeszcze raz serdecznie dziękuje za przekazane prezenty.