Wakacje w bibliotece

Potrzebujecie inspiracji na wakacje? Nasza biblioteka oferuje kilka sposobów na nudę. Warto do niej zajrzeć.

Mały Grant Sołecki dla Nowego Dworu! Recepta na barwniejsze życie na wsi

Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznane. W ramach konkursu sołectwu Nowy Dwór przyznana została pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 12 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania „Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór”. W uroczystości podpisania umów – oprócz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – wzięli udział: Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Skarbnik Miasta i Gminy Gabriela Sadowska oraz sołtys Katarzyna Paradowska. Przyznane środki wykorzystane zostaną na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, które zostaną zamontowane przy istniejącym placu zabaw, zlokalizowanym przy świetlicy wiejskiej. Cieszymy się z każdego zdobytego dofinansowania.