Co słychać w naszych szkołach…

Podziel się Uśmiechem w Dłutowie

W ostatnich dniach nauki szkolnej uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Dłutowie wzięli udział w 6. edycji programu edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem”. Organizatorem był Polski Czerwony Krzyż wspólnie z firmą Mars Polska. Partnerami akcji byli: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej oraz Biedronka. 
Dzieci otrzymały bezpłatne zestawy do pielęgnacji zębów, składające się ze szczoteczki, pasty oraz bezcukrowej gumy do żucia. Uczniowie otrzymali również zeszyty edukacyjne. 
Celem programu było budowanie wśród uczniów podstawowej świadomości, jak ważna jest pielęgnacja zębów oraz jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. 
Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych podczas której przypomnieli sobie podstawową funkcję i budowę zębów. Poznali się ze sposobami higieny jamy ustnej. Poszerzyli informacje dotyczące przyczyn próchnicy, związków miedzy dietą a zdrowiem zębów oraz obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą pracy lekarza stomatologa. 
Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali plakaty ukazujące sposoby dbania o jamę ustną oraz brali udział w konkursie na największego balona z bezcukrowej gumy Orbit. 

SP KIEŁPINY – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach tradycyjnie rozpoczęła się o godz. 8.00 mszą św. w kościele parafialnym. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły, gdzie zabrzmiał ostatni dzwonek i o godz. 9.00 nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Na wstępie pani dyrektor Gabriela Marcinkowska przywitała wszystkich i rozpoczął się uroczysty apel. Po występie klasy II, przygotowanym pod kierunkiem pani Anny Aniszewskiej wystąpili uczniowie klasy VIII, którzy pożegnali się z naszą szkołą. Było pięknie i wzruszająco. Klasę VIII pożegnali uczniowie kl. VII, którzy wręczyli swoim koleżankom i kolegom medale. Pani dyrektor odczytała życzenia od pana Burmistrza Macieja Sitarka, wręczyła uczniom bilety na „Wyjazd mich marzeń”, a następnie nastąpiło wręczenie  nagród i świadectw z wyróżnieniem. Akty podziękowania otrzymała również Rada rodziców, która w tym roku kończy swoją kadencję. Na zakończenie pani dyrektor serdecznie podziękowała za współpracę nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom. Rada rodziców podziękowała nauczycielom i pracownikom wręczając kwiaty. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby we własnym gronie dokończyć zakończenie roku szkolnego. Zostały wręczone pozostałe świadectwa i nastąpiło pożegnanie z wychowawcami. Tak wiec kolejny rok szkolny za nami.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w SP Bryńsk

W dniu 19 czerwca po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księdza Marcina Zielińskiego, cała społeczność szkolna udała się do budynku szkoły na apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor szkoły Iwona Strungowska podsumowała rok szkolny 2018/2019, wręczyła nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce, podziękowała wszystkim osobom i instytucjom wspierającym szkołę, podziękowała absolwentkom i absolwentom kończącym szkołę za wspólną pracę i naukę, oraz życzyła wszystkim bezpiecznych, udanych wakacji. Grupa uczniów z naszej szkoły otrzymała też bilety na wyjazd: Wakacje Marzeń II. Wśród tej grupy są uczniowie, którzy aktywnie działali w Szkolnym Wolontariacie. Następnie klasa VIII przedstawiła część artystyczną, dziękując całej społeczności szkolnej za wspólne chwile spędzone w szkole, a uczennice i uczniowie z młodszych klas pożegnali serdecznie starsze koleżanki i kolegów życząc im sukcesów w przyszłości.
Po wakacjach wypoczęci i pełni energii wrócimy, by zmierzyć się z kolejnymi zadaniami, jakie niesie za sobą edukacja. Życzymy wszystkim cudownej pogody i miłego bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w SP Słup

19 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej w Słupie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która powitała przybyłych gości: rodziców, uczniów, nauczycieli i przyjaciół szkoły, a także dziękowała za wspólny trud roku szkolnego i życzyła udanych wakacji. Następnie ósmoklasiści przedstawili część artystyczną przygotowaną pod czujnym okiem wychowawczyni-Pani Justyny Bartnickiej oraz Pani Dyrektor. Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie Absolwentów naszej szkoły przez młodszych kolegów, wręczenie pamiątkowych upominków i przekazanie na ręce siódmoklasistów symbolu najstarszej klasy w szkole. Nie zabrakło także życzeń od Burmistrza, które w jego imieniu przeczytała Pani Dyrektor. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy oraz przyjaciel naszej szkoły – Pan Paweł Ciesielski, po czym nadszedł czas na nagrodzenie uczniów wyróżniających się w nauce, wręczenie pamiątkowych dyplomów dla dzieci z zerówki i uczniów klasy III, którzy przechodzą na dalszy etap edukacyjny. W tym roku najwyższą średnią ocen zdobyła Maja Szmit, za co otrzymała dyplom i nagrodę pieniężną sponsorowaną przez Księdza Kanonika Piotra Nowaka, proboszcza parafii w Boleszynie. W naszej szkole nie zabrakło również uczniów, którzy wykazali się 100 % frekwencją oraz wzorowych czytelników. Dyplomy uznania otrzymali także wolontariusze. Zakończenie roku szkolnego było dobrą okazją do podziękowania rodzicom uczniów i przyjaciołom szkoły za niesienie nam bezinteresownej pomocy. Rozstrzygnięty został także konkurs pt. „Klasa na medal”. W tym roku o porządek w sali najbardziej dbali uczniowie klasy I i VI. Punktem kończącym uroczystość było wręczenie najlepszym uczniom biletu na „Wyjazd moich marzeń” ufundowanego przez Burmistrza Lidzbarka. Życzymy wszystkim bezpiecznych i niezapomnianych wakacji. Odpoczywajcie, by w pełni sił spotkać się z nami we wrześniu. Do zobaczenia!

Dzień Patrona w Niepublicznej Szkole w Wąpiersku

13 czerwca 2019 roku obchodziliśmy w Niepublicznej Szkole w Wąpiersku Dzień Patrona Szkoły – Wincentego Witosa. W tym uroczystym dniu wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w galowych strojach. Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnu szkoły. Następnie dyrektor szkoły Piotr Kościński powitał społeczność szkoły oraz wygłosił uroczyste przemówienie, po którym odprowadzono poczet sztandarowy. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna, przygotowana przez Panie: Dorotę Zalewską i Magdalenę Nawrocką. Uczniowie w swoim wystąpieniu przybliżyli postać patrona, zwrócili uwagę na cechy osobowości Witosa, które uczyniły go dobrym Polakiem i zagorzałym patriotą. Dla uczczenia pamięci Wincentego Witosa, dzieci recytowały wiersze oraz zaśpiewały pieśń o patronie. Przedstawiono również reportaż o Wincentym Witosie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i powagą oglądali występy.
Po części artystycznej nastąpiło wręczenie dyplomów oraz nagród z odbytych konkursów: pięknego czytania i ortograficznego w kategorii klas VI – VIII, w którym tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła Milena Kalwa z klasy VII.

Dzień patrona to bardzo ważne wydarzenie dla naszej społeczności szkolnej i lokalnej.

Absolwenci 2019

No i stało się! 19 czerwca 44 uczniów klas VIII uroczyście zakończyło ośmioletnią naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, w trakcie którego ósmoklasiści przekazali Sztandar Szkoły uczniom klas VII, a także uroczyście ślubowali, że będą zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu, zawsze sumiennie i uczciwie pracować dla dobra ogółu, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym kraju oraz, że z godnością będą nieść zaszczytne miano wychowanka naszej szkoły.

Podczas apelu dyrektor szkoły pani Beata Piątkowska wręczyłalisty gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, tj. średnią ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie. Łącznie wyróżniono 14 uczniów.

Dyrektor szkoły oraz wychowawcy klas VIII podziękowali także rodzicom, którzy w szczególny sposób w ostatnich latach wspomagali działania wychowawcze, szkolne i klasowe.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, która składała się ze scen, podczas których uczniowie wspominali swój czas spędzony w szkole oraz dziękowali nauczycielom za trud włożony w ich nauczanie. Krótkie scenki były przeplatane piosenkami w wykonaniu uczennic klas VIII.

Na koniec ósmoklasiści i wszyscy pracownicy szkoły pożegnali panią dyrektor Beatę Piątkowską, dziękując jej za 14 lat pracy na stanowisku dyrektora naszej szkoły i zaangażowanie w jej codzienne życie.

W końcu wakacje!!!

19 czerwca uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku uroczyście pożegnali rok szkolny 2018/ 2019.

Podczas dwóch apeli, które dla klas I – III przygotowała pani Aleksandra Trzaskalska i pani Katarzyna Czaplińska, a dla klas IV-VII  – pani Katarzyna Jeziółkowska i pani Marta Wiadrowska najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami, znaczkami uczniów na medal oraz nagrodami książkowymi. Oczywiście najlepsi uczniowie z rąk wychowawców odebrali także świadectwa z czerwonym paskiem.

Ale podczas apelu nie żegnaliśmy tylko mijającego roku szkolnego. Uczniowie uroczyście pożegnali dyrektora naszej szkoły- panią Beatę Piątkowską, która zrezygnowała z pełnienia tej funkcji. Były wierszyki, życzenia, kwiaty i dużo wzruszeń. Jeszcze raz dziękujemy pani dyrektor za 14 lat pracy na rzecz szkoły i całej społeczności uczniowskiej.

Gwiazd Naszych Bal!

Pod takim hasłem 17 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku odbył się tak długo wyczekiwany bal klas VIII, którego organizatorami byli rodzice ósmoklasistów.

Tradycyjnie bal rozpoczął się przemówieniem pani dyrektor Beaty Piątkowskiej, która życzyła wszystkim wspaniałej zabawy. Zanim jednak DJ porwał wszystkich do tańca, uczniowie przepięknie zatańczyli poloneza. Taniec ten ćwiczyli pod kierunkiem pani Danuty Szuman. Efekt ich pracy był naprawdę imponujący i uczniowie na pewno będą mieli piękne wspomnienia… Następnie dwie uczennice klasy VIII b: Roksana i Natalia dały popis swoich wokalnych umiejętności.

Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice bawili się podczas balu znakomicie i na pewno na długo zapamiętają ten wieczór.

Święto Rodziny

13 czerwca uczniowie klasy II a Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku przygotowali dla swoich najbliższych popołudniowe spotkanie pod hasłem ”Święto Rodziny”. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej w pięknej scenerii i bardzo miłej atmosferze. Zaproszono na tę uroczystość babcie, dziadków, mamusie i tatusiów. Dla gości przygotowano montaż słowno- muzyczno- taneczny, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne.

 Po występach uczniowie wręczyli swoim najbliższym własnoręcznie przygotowane upominki. Były to korale dla babć, papierowe tulipany wykonane techniką origami dla mam oraz papierowe, pięknie ozdobione krawaty dla dziadków i tatusiów. Występy dzieci nagrodzone zostały gromkimi brawami i podziękowaniami. Bardzo się cieszymy i już teraz zapraszamy na następne takie rodzinne spotkanie.

Współpracujemy z Niemcami i Rosją

W czerwcu w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku gościliśmy dwóch nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Munster w Dolnej Saksonii, panią Steffanie Lemke i pana Rene Ewerta oraz panią nauczycielkę z Rosji, Ljudmilę Olenikową. Celem spotkania było przygotowanie trójstronnej wymiany młodzieży w Lidzbarku w roku szkolnym 2019/2020.  Goście z partnerskich szkół uczestniczyli również w lekcji klasy 7b oraz 4a.

Pomysł na współpracę polsko – niemiecko – rosyjską powstał w wyniku udziału w seminarium kontaktowym dla partnerstw szkolnych, które odbyło się od 15 do 18 kwietnia 2018 roku w Chełmnie. Seminarium to zorganizowane zostało przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Niemieckie Towarzystwo Zagraniczne i Fundację Rosyjsko-Niemiecką Wymiany Młodzieży. Podczas seminarium nauczycielka języka niemieckiego pani Barbara Lewandowska zainicjowała współpracę z dyrektorem niemieckiej szkoły, panem Bjoernen Edelmannem z Realschule w Munster oraz z panią Ljudmilą Olenikową z Gimnazjum Nr. 363 w St. Petersburgu.

We wrześniu 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie robocze – lekcja języka niemieckiego w klasie 8b. Wziął w nim  udział dyrektor niemieckiej szkoły- pan Bjoern Edelmann.

Mamy nadzieję, że lekcje z native speakerami wzbudzą w uczniach głębszą motywację do nauki, przez co stanie się ona przyjemniejsza i skuteczniejsza.

Podsumowanie konkursu Mój las

W piątek 14 czerwca siódemka uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 1z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku pojechała do Leśnictwa Mazuchy w miejscowości Kaborno koło Olsztyna na podsumowanie XXXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ Mój las” w kategorii wiekowej „Moja ulubiona pora roku w lesie” – etap regionalny. Do tegorocznej edycji konkursu napłynęło 300 prac z całego regionu, dlatego jest nam szczególnie miło, że aż siedmioro uczniów naszej szkoły zdobyło w tym konkursie wyróżnienie.

Wśród nagrodzonych uczniów byli:

Pacuska Zofia z kl. II A- zajęła III miejsce ( opiekun Pawlak Teresa)

Malinowski Kajetan z kl. I A- wyróżnienie ( opiekun Trzaskalska Aleksandra)

Antkiewicz Jakub z kl. I B- wyróżnienie ( opiekun Czaplińska Katarzyna)

Karkocha Zofia z kl. III B- wyróżnienie ( opiekun Jagielska Teresa)

Łapyr Błażej z kl. III B- wyróżnienie ( opiekun Jagielska Teresa)

Łukomska Amelia z kl. II A- wyróżnienie ( opiekun Pawlak Teresa)

Szczepaniak Bartosz z kl. II A- wyróżnienie ( opiekun Pawlak Teresa)

Gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.

Opiekunowie otrzymali podziękowania od organizatorów za szczególne zaangażowanie w pracę z uczniami w XXXII edycji konkursu „ Mój las”.

Organizatorami, a zarazem sponsorami konkursu byli: Liga Ochrony Przyrody, WFOŚiGW w Olsztynie, Lasy Państwowe oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Olsztynie. Nagrody wręczali Prezes Zarządu Okręgu Warmińsko- Mazurskiego LOP, Tadeusz Pampuch i Przewodniczący Zarządu Oddziału SITLiD w Olsztynie, Sebastian Smoluk.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Lidzbark za zasponsorowanie transportu na tę uroczystość.

Kinga Nowińska reprezentantką Polski na Mistrzostwach Świata!

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych młodych sportowców. Z wielką radością dopingujemy i wspieramy dalszy rozwój Kingi Nowińskiej, która będzie reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Świata Taekwon-do w Foz de Iguas w Brazylii rozgrywanych w dniach 9-11 sierpnia 2019 r.
Gratulując rodzicom zdolnej córki, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wręczył wybitnej zawodniczce Kindze nagrodę za osiągnięcia oraz wsparcie finansowe wyjazdu.
Kinga Nowińska trenuje pod okiem Damiana Gromowskiego (IV DAN) w sekcji Taekwon-do w Toruniu i Katarzyny Gromowskiej (IV DAN) w sekcji Taekwon-do w Lidzbarku. Trzymamy kciuki za jak najlepszy wynik w Brazylii.

Festiwal rzeczno – bagienny w Kotach

22 i 23 czerwca w Kotach odbyła się już druga edycja festiwalu sztuk wielu, Festiwalu Rzeczno-Bagiennego. Każdy mógł znaleźć tam coś dla siebie. Festiwal rozpoczął się w samo południe, kiedy to do Kotów przybyli Indianie z Tatanka Art. Prowadzili oni program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Oprócz Indian goście mogli podziwiać rzeźby i obrazy powstałe podczas festiwalu, a także przystanek autobusowy w nowej odsłonie graficznej. Wszystkim obecnym czas umilały występy na żywo lokalnych i nie tylko zespołów muzycznych, takich jak Bez Kaucji, Chi-Cha, 18 Minut, Panda, Silver Head i The Pau. Nad bezpieczeństwem czuwała OSP Jeleń i członkowie grupy Strzelnica Cibórz. Drugi dzień imprezy zaczął się spływem kajakowym zorganizowanym przez WOPR Lidzbark „Dzień Ojca w kajaku”, a o godzinie 12.00 Welski Park Krajobrazowy zaprosił chętnych na grę terenową „Podchody na bagnie”, zakończoną nagrodami. O godz. 15:00, podczas oficjalnego rozpoczęcia drugiego dnia imprezy wystąpiła radna tego okręgu pani Hanna Krezymon. Następnym punktem programu był Mam talent, w którym wystąpiło pięciu uczestników, a także konkurs plastyczny, w którym wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej w Wąpiersku. Festiwal zamknęły występy zespołów La Haze, Farba na Palcach i brodnicki zespół ROZES. Lokalną kuchnię prowadzili członkowie Pozytywnej Wsi Koty, a także zaprzyjaźnione z nimi osoby, oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Wąpierska.

Noc Świętojańska w Klonowie

W weekend z przytupem przywitaliśmy wakacje w Klonowie. Ci, którzy zdecydowali się wziąć udział w festynie na pewno nie żałowali. Było coś dla duszy i coś dla ciała… trochę sportowo, trochę tanecznie, a przede wszystkim w doborowym towarzystwie. Najmłodsi jak zwykle bawili się znakomicie korzystając z licznych atrakcji. Wata cukrowa, wielka zjeżdżalnia, zabawa w kulkach, przejażdżki konne, alpaka Tosia to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowane zostały dla milusińskich. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się loteria, w której do wygrania były cenne nagrody, w tym rower. Nie zabrakło muzyki, pysznej gastronomii, humoru i konkursów przygotowanych przez animatorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestnicy od najmłodszych do najstarszych dobrze bawili się do późnych godzin nocnych. Organizatorzy skierowali słowa uznania i wręczyli wyjątkowe kubki „I love Klonowo” sponsorom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że tegoroczna edycja Nocy Świętojańskiej w Klonowie ponownie wypadła tak okazale. Już teraz w imieniu organizatorów przedsięwzięcia: Sołtysa sołectwa Klonowo Michała Leśniewskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Michała Kwiatkowskiego zapraszamy na kolejny festyn za rok!

Integracja w Wawrowie

W miniony piątek Wawrowo dołączyło do grona wsi, które organizują na swoim terenie imprezy integracyjne dla mieszkańców.  Specjalnie na tę okazję lidzbarski Dom Kultury przygotował gry i zabawy, w których udział brały cale rodziny. Nie zabrakło pysznej grochówki, kiełbasek z grilla oraz słodkości przygotowanych przez mieszkanki sołectwa. Dzień pełen wrażeń zakończył się dyskoteką.

Park linowy czynny przez cały tydzień!

Sezon wspinaczkowy w Lidzbarku trwa. Przypominamy, że park linowy eWELinka w okresie wakacyjnym czynny jest codziennie w godzinach 12:00 – 17:00. Jedno przejście – 2 zł, karnet godzinny – 5 zł. 
Zorganizowane grupy, które chcą skorzystać z parku linowego proszone są o wcześniejszy kontakt pod nr tel.: 608 496 181

Obiekt znajduje się w zalesionej części Plaży Miejskiej, tuż obok popularnego wśród dzieci placu zabaw z pirackim statkiem. Park oferuje 7 przeszkód m.in. kładki z półkolami, tyrolki, beczki czy pajęczyny. Zastosowano w nim bezpieczną metodę asekuracji ciągłej, co oznacza, że osoba korzystająca z parku jest podpięta na całej trasie. Zapraszamy!

Dzień Ojca w kajaku po raz trzeci!

Po raz kolejny lidzbarski WOPR przy wsparciu Burmistrza Lidzbarka przygotował spływ kajakowy z okazji Dnia Ojca. W ramach „Dnia ojca w kajaku” 21 kajaków przemierzyło malowniczą rzekę Wel na odcinku Tarczyny – Koty. Nad bezpieczeństwem całej ekipy czuwali niezastąpieni ratownicy WOPR z prezesem Sławomirem Marońskim na czele. Po półtora godzinnym spływie wszyscy uczestnicy wyprawi dotarli do miejscowości Koty, gdzie czekało na nich ognisko.

Wędkarski Dzień Ojca

Przy pomocy Macieja Sitarka Burmistrza Miasta i Gminy Lidzbark, Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Lidzbarku z okazji Dnia Ojca zaprosił ojców i wszystkie chętne dzieci do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich parami.

W niedzielę, 23 czerwca od godz. 8.00 nad małym jeziorkiem gościliśmy dziewiętnaście teamów wędkarskich (38 uczestników) w różnym wieku. Łowili dziadkowie, ojcowie, wujkowie z dziećmi nie starszymi niż 14 lat, tworząc w tym dniu mistrzowskie teamy. Zawody odbyły się w jednej 2.5 godz. turze.

Komisja sędziowska pod czujnym okiem Prezesa Koła PZW w Lidzbarku Andrzeja Marchlewicza odstąpiła nieco od ogólnie przyjętych regulaminów rozgrywania zawodów wędkarskich, pozwalając na nieco więcej niż zazwyczaj wędkującym.

Do siatek zawodników trafiały przeróżne gatunki ryb: płocie, jazie, karasie, okonie, ukleje. Nie da się ukryć, że aura nie była sprzymierzeńcem zawodników a słoneczna pogoda wpłynęła znacząco także na żerowanie ryb. Po 2.5 godzinnym wędkowaniu, po zważeniu ryb, wyłoniono zwycięzców – mistrzowskie teamy. Bezapelacyjnymi zwycięzcami tegorocznych zawodów została rodzina Cybulskich – dziadek z wnuczkiem, łowiąc 2325 g ryb. Wyniki najlepszych 10 teamów przedstawiły się następująco:

  1. Cybulski Adam 2325
  2. Młynarczuk Jakub 1645
  3. Szostkowski Filip 925
  4. Lępek Łukasz 850
  5. Sobociński Filip 815
  6. Kordalska Natalia 805
  7. Szczepaniak Bartosz 575
  8. Gajewski Patryk 530
  9. zakrzewski Jakub 530
  10. Chojnacki Mikołaj 520

Sędziowie Zawodów wraz z Prezesem Koła PZW w Lidzbarku najlepszym wręczyli, puchary i dyplomy i vouchery ufundowane przez burmistrza Macieja Sitarka .

Ryby złowione w trakcie zawodów w jak najbardziej dla nich bezpieczny sposób przez wędkujących wpuszczone zostały do jeziora.

Szczególne brawa należą się za zaangażowanie najmłodszym uczestnikom, bo tak naprawdę o wyniki tu nie chodziło a zwycięzcami nie byli tylko wyżej wymienieni a wszyscy, którzy w tym dniu się pojawili i z nami się wspólnie bawili.

Mamy nadzieję, że dziadkowie, ojcowie i wujkowie z dziećmi mieli wielką frajdę w nauce wędkowania i wielu holach niejednokrotnie okazałych ryb.

W imieniu Zarządu Koła PZW w Lidzbarku jeszcze raz chcieliśmy bardzo podziękować Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Lidzbark za okazaną pomoc w organizacji tych zawodów.