Zebrań sołeckich ciąg dalszy


Ku końcowi mają się wybory sołtysów i rad sołeckich w naszej gminie. W poniedziałek wybrany został nowy sołtys sołectwa Jeleń, którym została Pani Justyna Karda Błaszkowska. W Zalesiu na funkcję sołtysa ponownie wybrany został Pan Marek Fiszer. Gratulujemy! W tym tygodniu sołtysów wybiorą jeszcze mieszkańcy Kiełpin, Bełku, Ciechanówka i Klonowa.


Zapisy na majowe biegi przełajowe!

Uwaga❗️ Ruszyły zapisy do tegorocznych majowych biegów „Lidzbarska 5’tka i 10’tka”. Zapisy na stronie: http://bieglidzbark19.chiptiming.pl/

Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Slup i Nowy Dwór

W miniony weekend, 22 i 23 lutego, odbyły się Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupie i Nowym Dworze. Tradycyjnie były one okazją do sprawozdań z działalności OSP i sprawozdań finansowych oraz udzielenia zarządowi absolutorium za ubiegły rok. Przestawiono też plan działalności jednostek i plan finansowy na rok 2019.

Reelekcje w Jamielniku i Kotach

W ubiegły piątek oraz sobotę odbyły się wybory na sołtysów jak również rad sołeckich w Jamielniku i Kotach. W obydwu miejscowościach nastąpiła reelekcja i tak w Jamielniku sołtysem pozostała Irena Makrucka a w Kotach Wiesław Kraszewski. Gratulujemy!

W tym tygodniu swoich sołtysów oraz członków rad sołeckich wybiorą mieszkańcy Jelenia, Zalesia, Kiełpin, Bełku, Ciechanówka i Klonowa.

Kolejni sołtysi wybrani

W dalszym ciągu trwają wybory sołeckie na terenie naszej gminy. W Nowym Zieluniu i Tarczynach reelekcja. Odpowiednio na funkcję sołtysa wybrani zostali Anna Szczepańska i Krzysztof Lóźniewski. W Bryńsku mieszkańcy wybrali nowego sołtysa, którym została Kinga Dąbrowska. W Wąpiersku w tej kadencji na sołtysa wybrany został Wojciech Cybulski. Gratulujemy! W tym tygodniu czekają nas jeszcze wybory na Sołtysa i do Rad Sołeckich w Jamielniku i Kotach.

Żłobek Miejski w Lidzbarku świętuje swoje I urodziny!


Dokładnie 5 lutego 2018r. o godzinie 6.45 w drzwiach Żłobka Miejskiego w Lidzbarku stanęli pierwsi rodzice wraz z dziećmi. Swoją przygodę ze żłobkiem w tym dniu rozpoczęło 14 radosnych Maluszków.

Dzieci systematycznie zaczęło przybywać i już po kilku miesiącach trzeba było utworzyć drugą grupę. Obecnie do żłobka uczęszcza około 30 dzieci, nad którymi opiekę sprawuje 6 pań. – Naszym priorytetem jest wszechstronny rozwój naszych Milusińskich, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia były atrakcyjne i różnorodne. Prowadzimy zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, bajkoterapię. Dbamy o prawidłowy rozwój ruchowy i intelektualny naszych dzieci. Obchodzimy urodziny każdego Maluszka. Organizujemy akcje tematyczne, np. Dzień papieski, Dzień Poczty Polskiej, Dzień Czekolady, Dzień Pizzy i wiele innych. Prowadzimy również własną kuchnię, dostosowujemy swoje posiłki do indywidualnych diet zaleconych przez lekarzy – mówi dyrektor żłobka Anna Nowakowska.

Na terenie gminy Lidzbark mamy ponad 500 dzieci w wieku do 3 lat, którym ze względu na brak żłobka gmina nie mogła do tej pory zaproponować opieki. Tymczasem młode mamy chcą wracać do pracy. Głównie z tego powodu powstał w Lidzbarku pierwszy w powiecie żłobek, który dzisiaj obchodzi swoje pierwsze urodziny.  Po gruntownej przebudowie budynek przy ul. Zieluńskiej dostosowany został do postawionych wymagań i standardów, a także do  potrzeb zarówno dzieci jak i rodziców. Na 318,87 m2 powierzchni użytkowej żłobka powstała sala zabaw oraz sypialnia dla dzieci z zapleczem socjalnym, sanitarnym i kuchennym. Urządzony zewnętrzny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Całkowity koszt prac to niespełna 567 tys. zł. z czego 255 920 zł to dofinansowanie, które udało się pozyskać w ramach konkursu „MALUCH plus”.

Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej, którzy odwiedzili dzisiaj żłobek mieli okazję zwiedzić budynek i zapoznać się z jego codzienną pracą. Była to tez okazja do wspomnień i obejrzenia zdjęć z ostatniego roku funkcjonowania placówki.

Zapraszamy do udziału w Charytatywnym Zakładowym Turnieju Piłki Nożnej.

Zainteresowane zakłady pracy (w drugiej kolejności stowarzyszenia) z terenu Gminy i Miasta Lidzbark, mogą zgłaszać się telefonicznie do biura MOSiR od godz. 8:00 do 15:00, do piątku do 1 marca pod nr tel. 608 496 181.

Podczas turnieju odbędzie się licytacja gadżetów z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie mieszkańca Lidzbarka – Szymona Badaczewskiego, który choruje na rzadką chorobę Hirschsprunga.

Zachęcamy również do przekazania ciekawych, unikatowych gadżetów na licytację (np. koszulek, piłek, pamiątek z autografami znanych osobistości).

E-dowód. Od marca można będzie składać wnioski

Od 4 marca 2019 r. można składać wnioski o nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną. E-dowody będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Nowy dowód osobisty będzie, tak jak dotychczas, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Ponadto elektroniczny dowód będzie służył do uwierzytelnienia posiadacza w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także umożliwi potwierdzanie obecności posiadacza dowodu osobistego w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia.

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

Więcej na stronie MSWiA.