Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat lokalizacji tężni solankowych

Drodzy mieszkańcy,
w związku z wieloma pomysłami dotyczącymi lokalizacji tężni solankowej w Lidzbarku startuje ankieta. Dzięki niej będziecie mogli wyrazić swoje zdanie o tym, w którym miejscu zrealizowana zostanie ta inwestycja, wykonana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na Wasze propozycje czekamy do 15 października. Głosy będzie można oddać także w wersji papierowej poprzez formularz dostępny w najbliższym biuletynie. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii. Poniżej załączamy link do ankiety:

https://www.survio.com/survey/d/L0T6B8J7T9Y4B8W1B

Obraz może zawierać: drzewo, roślina, na zewnątrz i przyroda

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 736.60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 925 909.57 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 167 827,03  zł.

29 września 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Stawiając na rozwój gminy mam świadomość, jak istotne w tym celu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie poprawy warunków nauki uczniów. W związku z tym jestem dumny z pozyskanych środków na poprawę efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny i SP Słup. Udało nam się ocieplić budynki, wymienić piece na proekologiczne na pellet, częściowo wymienić okna i drzwi zewnętrze, a także wymienić część grzejników i oświetlenia na energooszczędne. Przedsięwzięcie z pewnością poprawiło estetykę budynków, przyczyni się do oszczędności oraz wpłynie na dbałość o środowisko naturalne – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Gmina Lidzbark zrealizowała projekt, który w znaczny sposób poprawi warunki nauki uczniów SP Słup oraz SP Kiełpiny.  W ramach inwestycji wykonano prace mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w Słupie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachów.

Ponadto w Słupie wymieniono okna piwnic, a w Kiełpinach wymieniono część okien i drzwi. W budynkach zmodernizowano instalacje grzewcze – wymieniono kotły na piece na pelet z automatyką pogodową, zmodernizowano c.o., zamontowano zawory termostatyczne, zmodernizowano oświetlenie na energooszczędne typu LED, zamontowano instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) – pelet.

 

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie wsi: Słup i Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

  • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów związanych z użytkowaniem

budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe.

  • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie

energetycznym budynku.

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.
  • Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów.
  • Poprawa warunków użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  Projekt jest spójny ze:

– Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

– Strategią UE Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprasza do udziału w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprasza do udziału w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Ogólnopolska kampania skierowana do trzylatków (rocznik 2015). Każdy Mały Trzyletni Czytelnik, którego rodzice zapiszą do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku, po wypożyczeniu przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego otrzyma wyprawkę czytelniczą: książkę „Pierwsze wiersze dla…”, poradnik dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w projekcie.


Uwaga! Przerwa w dostawie prądu

Czytali „Dobre Fraszki”

Tydzień Cittaslow to idealny czas by miasta zrzeszone w sieci mogły promowały ideę miejsc przyjaznych mieszkańcom, o dobrej jakości życia. Tegoroczny Tydzień Cittaslow to cykl kilku wydarzeń. Każde z nich ma za zadania przybliżyć mieszkańcom idee przyświecające ruchowi, czyli m.in. dbałość o lokalną kulturę i o zabytki, ekologię oraz promocję miejscowych atrakcji.

Dlatego też w poniedziałek Miejsko-Gminna Biblioteka w Lidzbarku przy współpracy Urzędu Miasta zorganizowała dla szkoły podstawowej wspólne czytanie fraszek, które powstały w ramach konkursu literackiego zorganizowanego w celu upamiętnienia  IX Festiwalu Miast Cittaslow. Młodzież przed czytaniem wysłuchała prezentacji o Sieci Miast Cittaslow a następnie sprawdziła swoją wiedzę na jej temat. Dobre odpowiedzi nagradzane były gadżetami z logiem ślimaka.

 

Zapraszamy na Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną „Razem do Trójstyku”

Jubileusz 60-lecia LKS Wel Lidzbark! Zapraszamy!

Nie masz pomysłu na spędzenie ostatniego weekendu września? Mamy dla Ciebie niecodzienną propozycję. W niedzielę, na Orliku przy ul. Garbuzy z okazji Jubileuszu 60-lecia LKS WEL Lidzbark odbędzie się niezwykłe widowisko sportowe. Na murawie spotkają się członkowie WELu z przyjaciółmi oraz aktorzy, celebryci, ludzie show biznesu oraz znani sportowcy. W drużynie gości zagrają m. in. Przemek Cypryański, Jarek Jakimowicz, Piotr Świerczewski, Liber, Robert Moskwa i Grzegorz Jędrzejewski. Atrakcji będzie sporo. Nikogo nie może zabraknąć tego dnia na Małym Jeziorku. Zapraszamy całe rodziny. Jak zawsze gwarantujemy dobrą zabawę dla dzieci, smaczną kuchnię dla wszystkich, konkursy z nagrodami, a dla fanów reprezentacji obu drużyn – wspólne zdjęcia i autografy!

Kapuściana fiesta w Nowym Dłutowie

Święto Kapusty w Nowym Dłutowie zakończyło tegoroczny cykl imprez tematycznych na terenie naszej Gminy. Było to jednocześnie rozpoczęcie Tygodnia Cittaslow, który zaczął się bardzo smacznie, aktywnie i kolorowo.

Gości przywitał ustrojony pomarańczowo-białymi balonami plac przy świetlicy oraz piękne, kapuściane dekoracje nawiązujące tematycznie do święta oraz do idei Cittaslow. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca burmistrza Janusz Bielecki, a także przedstawiciele Rady Miejskiej, Sołeckiej oraz sołtysi okolicznych miejscowości. Na stołach zagościły wszelkiego rodzaju potrawy z kapusty przygotowane przez mieszkańców sołectwa Nowe Dłutowo. Animatorzy z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku przeprowadzili szereg konkursów dla najmłodszych, dla których była przygotowana również dmuchana zjeżdżalnia i zamek, wata cukrowa i popcorn. Na najmłodszych czekała również nie lada atrakcja jaką były przejażdżki konne, bańki mydlane oraz przyjaciel Welusia – Ślimak ze słodkościami. Swoich sił w rywalizacji spróbować mogli również dorośli w rzucie gumakiem oraz biegu w workach.  Zgromadzonym mieszkańcom czas umilała muzyka, przy której wszyscy wspólnie bawili się do późnych godzin wieczornych.