Świąteczna szopka jak żywa

Na Placu Hallera, tuż obok choinki, po raz pierwszy i na dwa dni stanęła bożonarodzeniowa szopka. Niezwykła bo były w niej żywe zwierzęta. W okazałej drewnianej stajence można było zobaczyć krówkę z cielakiem oraz owieczkę, barana i małe jagniątko.

W przedsionku szopki stał żłóbek a w nim figury Matki Bożej i św. Józefa oraz narodzonego Dzieciątka. Oprócz Świętej Rodziny nie zabrakło Anioła, pastuszków i owieczek. Bożonarodzeniową szopkę tłumnie odwiedzali lidzbarzacy oraz grupy dzieci z przedszkoli oraz ze szkół. Pociechy trudno było odciągnąć od zwierzaków, które doskonale radziły sobie z ogromnym zainteresowaniem. Zwierzaki pochodziły z Gospodarstwa Rolnego Lauks Rumian – Agnieszka Prochna i Piotr Rydel.

Przy organizacji szopki dziękujemy za pomoc Panu Ryszardowi Grams oraz Sołectwu Stare Dłutowo.

Służba w Obronie Terytorialnej – spotkanie informacyjne

4 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 rozpocznie się spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Służby Terytorialnej dotyczące zasad rekrutacji do szeregów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Spotkanie odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku ul. Sądowa 23

LIST

plakat druk 1

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych zostały utworzone 1 stycznia 2017 roku. W szeregach formacji pełni służbę już ponad 6,5 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 5,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i ponad tysiąc żołnierzy zawodowych.

Do chwili obecnej utworzone zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. W tych jednostkach trwa już szkolenie żołnierzy. Docelowo w każdym województwie utworzona zostanie brygada obrony terytorialnej, z wyjątkiem Mazowsza, gdzie powstaną dwie brygady.

Zgodnie z koncepcją utworzenia WOT, województwo warmińsko – mazurskie znajduje się w drugim etapie formowania piątego rodzaju sił zbrojnych. Formalnie etap ten został zapoczątkowany w maju, kiedy to minister obrony narodowej wyznaczył na stanowisko dowódcy 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Mirosława BRYSIA. Dowództwo brygady ma swoją siedzibę w Olsztynie. W skład struktury organizacyjnej Brygady wchodzi 5 batalionów lekkiej piechoty z przyszłą dyslokacją w Morągu, Braniewie, Ełku, Giżycku i Olsztynie. Zgodnie z przyjętymi założeniami tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, do każdego powiatu będzie przyporządkowana kompania lekkiej piechoty. Obecnie rozpoczyna się nabór kadry zawodowej oraz żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej do batalionu w Morągu. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień, w tym przypadku do WKU
w Ostródzie. Do służby w tym batalionie preferowani są mieszkańcy powiatów: ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego. Jednak już dzisiaj, każda osoba zainteresowana służbą w WOT, może nawiązać kontakt z WKU właściwą terytorialnie dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech miesięcy, gdzie uzyska informację o warunkach służby w WOT, zasadach naboru czy też niezbędnych wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do WOT. Osoby, które nawiążą kontakt z WKU zostaną ujęte w bazach danych osób deklarujących chęć służby w WOT i na bieżąco będą informowane o etapach tworzenia jednostek wojskowych OT w rejonie zainteresowania.

Służba w WOT w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia rodzinnego i zawodowego zainteresowanych. Żołnierz TSW, poza korzyściami w wymiarze praktycznym, takimi jak nabywanie doświadczenia i umiejętności, otrzyma również gratyfikację w postaci uposażenie oraz dodatków do uposażenia. Wysokość uposażenia uzależniona będzie od posiadanego stopnia wojskowego i oscylować będzie w granicach 502,40 zł miesięcznie dla żołnierza TSW w stopniu szeregowego oraz 646,40 zł dla żołnierza TSW w stopniu majora. Nowością w stosunku do wcześniej funkcjonujących regulacji prawnych jest przyznawany żołnierzom TSW comiesięczny dodatek do uposażenia zasadniczego za pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej, tzw. „dodatek za gotowość”. Dodatkowo, żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej zamieszkujący poza miejscem służby mają prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby rotacyjnej i z powrotem.

Zgodnie z harmonogramem formowania 4. W–MBOT, pierwsze 16-dniowe szkolenie podstawowe żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej planowane jest na przełomie pierwszego
i drugiego kwartału 2018 roku w batalionie w Morągu.

Ogólne informacje nt. szkoleń:

Tzw. „szesnastka”, czyli 16-dniowe szkolenie podstawowe jest prowadzone w systemie ciągłym
i biorą w nim udział osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Pierwszy dzień to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Zwykle w drugim dniu ochotnicy poddawani są testowi oceny potencjału sprawności fizycznej, który obejmuje „test wejściowy” oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy czy też topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Podczas szkolenia ogniowego statystyczny Terytorials zużywa ok. 100 sztuk amunicji. W szkoleniu wyrównawczym biorą udział rezerwiści, dlatego jest ono krótsze i trwa 8 dni.

16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko przepustką
do dalszego szkolenia Terytorialsów. W ciągu trzech lat żołnierze TSW będą szkolić się minimum 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Doskonalenie specjalistów obejmie dodatkowe dni szkoleniowe.

Ponad 30% Terytorialsów stanowią osoby do 25 roku życia. Średnia wieku statystycznego Terytorialsa to 31 lat, a 9% wszystkich to kobiety.

Jeśli chodzi o strukturę wykształcenia, to ponad 1/3 żołnierzy TSW legitymuje się wykształceniem wyższym, połowa średnim, a 14% deklaruje że studiuje. Ponad 40% Terytorialsów posiada wykształcenie techniczne.

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.

 

                                  

Zapraszamy na III kolejkę Lidzbarskiej Ligi Halowej

Sportowych emocji ciąg dalszy! Po dwutygodniowej przerwie powracamy z rozgrywkami Lidzbarskiej Ligi Halowej. III kolejka już w tę sobotę, 30 grudnia od godziny 16:30.

16:30 Amok – OSP Jabłonowo
16:55 Va Banque – FC Wylazłowo
17:20 Zieluń – LPG
17:45 Brake Serwis – Amatorzy
18:10 Petarda Klonowo – CHG

I kolejka halowki (24)

Kolejny lidzbarski sezon łyżwiarski został otwarty!

W piątek, 22 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie lodowiska, które w Lidzbarku pojawiło się po raz trzeci. Maskotka miasta – jednorożec Weluś wraz ze Św. Mikołajem zainicjowali kolejny lidzbarski sezon łyżwiarski. Główną atrakcją imprezy był pokaz łyżwiarstwa figurowego. Na tłumnie zgromadzonych czekało wiele innych atrakcji, m. in. słodki poczęstunek, pokaz umiejętności łyżwiarskich oraz gry i zabawy na lodzie. Tego dnia każdy mógł bezpłatnie spróbować swoich sił na lodzie. Lidzbarskie lodowisko zostało doposażone o kilkanaście par nowych łyżew oraz pandy – chodziki do nauki jazdy. Z lodowiska korzystać można codziennie od godziny 10.00 do 20.00.

Bajkowo w „Bajkowym Zakątku”

Zapisując dziecko do przedszkola daje mu się nie tylko opiekę ale przede wszystkim szansę na całkowicie nowe doświadczenia, na chwile pełne radości z odkrywania i bycia wśród rówieśników. 19 grudnia uczestniczyliśmy w uroczystości Pasowania na Przedszkolaka połączonej z oficjalnym otwarciem Nowego Oddziału Przedszkolnego Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zakątek”. Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi, której dokonała dyrektor przedszkola Teresa Rakocka w asyście Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarek oraz dyrektor CUW Judyty Bagniewskiej. Kolejnym punktem programu była część artystyczna. Dzieci z grupy „Tygryski” zaprezentowały to, czego nauczyły się w przedszkolu do tej pory. Następnie odbyło się uroczyste pasowanie, po którym dzieci zostały obdarowane zabawkami przeznaczonymi do nowych sal. Jak na nazwę przedszkola przystało, było bajkowo.

 

Co słychać w naszych szkołach…

WARSZTATY ŚWIEC ŻELOWYCH U LIDZBARSKICH PRZEDSZKOLAKÓW

Ponad 150 dzieci z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku wzięło udział w warsztatach świec żelowych prowadzonych przez firmę Kreatywna Planeta z Inowrocławia. Uczestnicy mieli możliwość tworzenia ,,mini” mozaiki z barwionego kwarcu, muszelek, szyszek i ozdób świątecznych. Wybierały kolor i zapach parafinowego żelu. Dzieci stworzyły ozdoby, które zostaną na długie lata. Zajęcia rozbudziły dziecięcą wyobraźnię i kreatywne myślenie. Żelowa świeca może stać się prezentem dla bliskiej osoby podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

„Jesteśmy tu dla innych” – SP 1       

Pod takim hasłem 5 grudnia w dniu Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku „Dzień Profilaktyki”. Apel rozpoczął się piosenką pt. „Tak wiele mam, ile sam innym dam” połączoną z prezentacją. Następnie opiekunowie poszczególnych sekcji Szkolnego Koła Wolontariatu krótko opowiedzieli o swojej działalności, zachęcali uczniów do „podłączenia się pod wolontariat”. W programie apelu znalazło się również wyklejanie „pomocnej dłoni”  czerwonymi sercami przez reprezentantów poszczególnych klas oraz ułożenie hasła „WOLONTARIUSZE”. Na koniec zostały rozdane nagrody za udział w konkursach zorganizowanych w ramach Dnia Profilaktyki. Informacje przekazywane uczniom w trakcie apelu miały na celu propagowanie idei WOLONTARIATU oraz zachęcanie młodych ludzi do bezinteresownego pomagania innym. Przekaz słowny wzmocniły kolorowe hasła i rysunki umieszczone na drzwiach każdej klasy wykonane przez koło plastyczne oraz uczniów klasy VII a i VII b pod kierunkiem pani Marleny Komosińskiej oraz sekcję wolontariatu pod opieką pani Magdaleny Zawackiej. Apel przygotowała i prowadziła Anna Kowalkowska z wolontariuszami: Natalią Dziombowską, Igorem Waszkiewiczem, Karoliną Cybulską i Katarzyną Lenkowską.

SP KIEŁPINY – PROJEKT – „TU MIESZKAM” – WAMIA I MAZURY

Od listopada br. w Szkole Podstawowej w Kiełpinach realizowany jest Projekt pt.: „Polska – tu mieszkam”. Na początku roku szkolnego, każda klasa wylosowała region Polski. Zadaniem uczniów jest w atrakcyjny sposób przybliżyć wyjątkowość danej części naszego kraju. Jako drudzy swój projekt przedstawili uczniowie klasy VI. Ich zadaniem było zapoznać społeczność szkolną z kulturą Warmii i Mazur. Uczniowie wysłuchali dużo ciekawostek. Nie zabrakło też informacji o kuchni i strojach. Za zakończenie wspólnie zaśpiewano kolędy. Dopełnieniem występu była piękna scenografia.

SP Dłutowo w Krakowie

W środku zimy, wspomnienie lata i niezapomnianych chwil spędzonych na wycieczce zorganizowanej dla klasy 7 (wtedy jeszcze 6), przez p. Katarzynę Trzcińską – Raczkowską. Uczniowie zwiedzali Zakopane i Kraków, w pełnym słońcu dotarli nad Morskie Oko oraz podziwiali kopalnię soli w Wieliczce. Dodatkową atrakcją wyjazdu była sama podróż, gdyż środkiem lokomocji był pociąg. A tym nie za często młodzież ma możliwość podróżowania. Wspomnień i wrażeń pozostało wiele a uczestnicy wyprawy nabrali ochoty na więcej.

Wolontariusze z SP Dłutowo czytają przedszkolakom

Co czwartek starsi uczniowie czytają najmłodszym uczniom . Czwartoklasistki przygotowały książeczki o Franklinie.  Przedszkolaki w skupieniu słuchały swoich koleżanek. Gdy dziewczyny chciały skończyć czytać, dzieci domagały się kolejnych fragmentów opowieści o bohaterze.  Następnie żywiołowo odpowiadały na pytania dotyczące tekstu. Po zakończonej „przygodzie” z Franklinem, przedszkolaki zapytały czwartoklasistki ,kiedy przyjdą im poczytać. Nie tylko najmłodszym się podobało, ale i  wolontariuszki były zachwycone , że przedszkolaki z taką uwagą słuchały czytanych przez nie opowieści.

SP Dłutowo w Olsztynie

7 grudnia klasa 7 pod opieką wychowawczyni p. K. Trzcińskiej- Raczkowskiej i A. Kacprzak, wybrała się do Olsztyna, aby tam „poszaleć” w Jump Parku. Wcześniej uczniowie obejrzeli film w Multikinie. Zarówno seans filmowy jak i skoki i salta na trampolinach bardzo się podobały.