Przetarg pn. „Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica”

Zamówienie na„Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica”Nr sprawy – BiGK.271.1.6.2017

Zamawiający – Gmina Lidzbark

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu – Roboty budowlane

Wartość szacunkowa – poniżej 5 186 000 euro

Termin składania ofert – 

Miejsce składania ofert – Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark – Sekretariat (I piętro, pokój nr 9 )

Treść

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. „Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica”

Załączniki

Absolutorium dla burmistrza Macieja Sitarka jednogłośne

W poniedziałek, 12 czerwca, podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku radni udzieli jednogłośnie burmistrzowi Maciejowi Sitarkowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2016 rok. – Panie burmistrzu poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko, o czym już niejednokrotnie mówiłem. Miasto i Gmina Lidzbark idą w dobrym kierunku. 5 767 094,32 zł to środki europejskie zainwestowane w naszą gminę w 2016 roku, które pomogły w realizacji wielu inwestycji. Mogę tylko pogratulować takiego wyniku i życzyć dalszych sukcesów – mówił Michał Dzimira, przewodniczący Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku. Podczas sesji, po raz kolejny nieobecny był przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Tomasz Dudaniec. Obrady sesji absolutoryjnej w sposób rzeczowy przeprowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Zakrzewska. – Za ten miniony budżet chciałbym podziękować moim najbliższym współpracownikom, radnym, sołtysom i pracownikom urzędu. Dziękuję że mogłem na państwa liczyć. Cieszy mnie, że w tym budżecie po raz drugi znalazł się fundusz sołecki – mówił burmistrz Maciej Sitarek.

Tuż przed głosowaniem burmistrz przedstawił szczegółowe dane finansowe gminy oraz najważniejsze spośród 52 wykonanych inwestycji, wśród których znalazły się: uruchomienie ambulatorium i remont przychodni zdrowia, budowa drogi Wąpiersk-Kiełpiny, budowę ronda na ul. Zieluńskiej czy też rozbudowa monitoringu i zakup samochodów dla OSP Wąpiersk i ŚDS Lidzbark. Rekordowa jest także kwota dochodów budżetowych, która pierwszy raz w historii gminy przekroczyła 55 mln zł przy jednocześnie rekordowo niskim zadłużeniu gminy, które na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 3 781 124 zł  i stanowiło 6,8% wykonanych dochodów budżetowych.

Absolutorium udzielane jest przez Radę Miejską i oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określonym przedziale czasowym (konkretnie: danego roku).

absolutorium (1)

absolutorium (2)

absolutorium (3)absolutorium (4)

Lidzbark Uśmiechnięty, czyli Tydzień Uśmiechu w naszym mieście

Przez cały ubiegły tydzień Lidzbark otrzymał nowy przymiotnik – Lidzbark UŚMIECHNIĘTY  Uśmiechnięta akcja integrowała i budowała dobrą atmosferę w naszym miescie. Na zaproszenie burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka , Marek Wysoczyński z @WorldSmileArchive był uśmiechniętym profesorem w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły, Gimnazjum im. Szarych Szeregów, Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie, Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki.

Projekt Światowego Archiwum Uśmiechu i smile coaching, czyli worldsmilearchive.com także czynił dobro dla sportowców i muzyków w Lidzbarku. Na plaży miejskiej odbyło się spotkanie z WOPR i kajakarzami, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP również miała również swoją chwilę na głośny uśmiech. Kluby sportowe UPKS PONCIO i LKS WEL Lidzbark też miały okazję by uczestniczyć w uśmiechniętych warsztatach. Ale owoce tego spotkania mają być dla wszystkich. Bo jeden uśmiech produkuje drugi. Bo uśmiech to most, to okno na świat, uśmiech to coś co łączy. Uśmiech to chwila mądrości, z łzą, która jest jak deszcz dla kwiatów, uśmiech to słońce. I tego słońca potrzeba.

Marek Wysoczyński parę dni temu przeprowadził także smile coaching dla uczestników konferencji International Council for Caring Communities on Windsor Consultation a tuż po tym, namówił piłkarzy ręcznych do tego by dla dzieci polecieli i skoczyli z uśmiechem na plaży w Brzeźnie. Na całym świecie smile coaching przeprowadzony był w szpitalach dziecięcych, hospicjach, domach dziecka, uniwersytetach, akademii marynarki wojennej w klubach sportowych, na mistrzostwach wioślarstwa, festiwalach muzycznych i filmowych. W Kairze, Szanghaju, Teheranie były to dziecięce szpitale onkologiczne, w Macedonii, Wietnamie domy dziecka i hospicja, na Ukrainie, na Brooklynie szkoły, w Mexico City i Konstantynopolu miejsca nauki sztuki dla dzieci niepełnosprawnych. Wystawy uśmiechów Wisławy Szymborskiej, Andrzeja Wajdy czy Zbigniewa Wodeckiego były pokazywane w czasie Zgromadzenia Ogólnego w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku ale także w galerii w Baku i Hanoi. Uśmiechy narysowane na Koszulce narysowane przez Roberta Lewandowskiego,na piłce przez Młodzieżową Reprezentację Polski w piłce nożnej, na butach baletowych przez solistów światowych zasłaniają dzieciom chorobę, chociaż na chwilę.

Turniej Sołectw o Puchar Burmistrza Lidzbarka – zmiana godziny rozpoczęcia!

UWAGA! Zmiana godziny rozpoczęcia na 9.00!

Grupa A (Orlik Jeleńska)
Klonowo
Bryńsk
Jamielnik
Wąpiersk
Nick
Gruba B (Orlik Garbuzy)
Jeleń
Słup
Kiełpiny
Nowy Dwór
Bełk

 

turniej sołectw

Załączniki:

turniej-solectw-regulamins

Co słychać w naszych szkołach…

Zajęcia edukacyjne w SP Wąpiersk

15 maja przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne przez pracownika Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu Alicję Patel wśród uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku. Podczas zajęć uczniowie klas IV-V-VI poznali leśne rośliny – „dary lasu”- m.in. takie jak malina, dzika róża, poziomka, jeżyna, jarzębina, borówka czarna i czerwona, grzyby jadalne, niejadalnej jak je rozpoznawać. Omówiono również, co można otrzymać z drewna. Po części teoretycznej każdy uczeń narysował las i jego warstwy umieszczając na nich odpowiednio poznane dary lasu, w zależności od tego gdzie one występują. Każdy z darów lasu szczegółowo opisano pod względem jego pożyteczności. Grzyby trujące są zagrożeniem dla człowieka, ale dla zwierząt stanowią pokarm niezbędny do przeżycia. Taka forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego uczniowie chętnie uczestniczą w tego rodzaju edukacji – mówi na podsumowanie zajęć pani Aurelia Kordalska. Zapraszamy do naszej szkoły na kolejne spotkania.

Sukces  małych matematyków SP Lidzbark

5 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w Działdowie odbyła się już XVII edycja Gminnej Olimpiady Matematycznej Uczniów Klas Trzecich. Konkurs, jak co roku przygotowały nauczycielki tej szkoły. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, stwarzanie im możliwości sprawdzenia się i porównania swoich umiejętności matematycznych z innymi, a także nawiązanie współpracy między nauczycielami powiatu działdowskiego.

W tym roku szkolnym w olimpiadzie matematycznej wzięło udział 36 najlepszych matematyków z klas trzecich powiatu działdowskiego. Szkołę Podstawową w Lidzbarku reprezentowali Olga Nowińska (wychowawczyni pani Beata Sikorska), Bartosz Bilski (wychowawczyni pani Wioletta Roch), Bruno Wilamowski (wychowawczyni pani Barbara Urbańska), Gabriela Zdanowicz (wychowawczyni pani Katarzyna Nizgorska) oraz Oliwia Raszkowska i Marianna Ziółkowska (wychowawczyni pani Teresa Pawlak).

Najlepszym matematykiem w XVII POWIATOWEJ OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ UCZNIÓW KLAS TRZECICH w Działdowie okazała się Marianna Ziółkowska, uczennica klasy III f, która zajęła I miejsce. Gabriela Zdanowicz, uczennica klasy III b i Olga Nowińska, uczennica klasy III a zajęły ex aequo II miejsce.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i książkę. Wszystkim  serdecznie gratulujemy.

Dzień Europy w SP Dłutowo

17 maja odbył się w naszej szkole apel związany z obchodami Dnia Europy.

Uczennice Weronika Pydynkowska i Katarzyna Kowalska przybliżyły i przypomniały najważniejsze informacje dotyczące Unii Europejskiej. Następnie uczniowie klas 4, 5 i 6 zaprezentowali wybrany przez siebie kraj członkowski. Kl.4 przygotowała gazetkę o Hiszpanii, kl.5 o Francji, a kl.6 o Irlandii.

Na gazetkach-plakatach znalazły się ciekawostki związane z danym krajem, jak również informacje o symbolach narodowych, ludności, kulturze, zwyczajach, języku i kuchni.

Jako że w Europie możemy porozumieć się w języku angielskim niemal w każdym kraju, dlatego uczennice kl. 4-6 przygotowały wiersze w języku angielskim.

SP KIEŁPINY – SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYCZNY „Dbajmy o zdrowie”

19 maja odbył się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach DZIEŃ PROFILAKTYCZNY pod hasłem „Dbajmy o zdrowie”. Na wstępie dyrektor szkoły pani Gabriela Marcinkowska przywitała przybyłych rodziców i poprosiła prowadzących panią Ireną Machujską i panią Ewę Kosińską o przedstawienie programu dnia. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt.: Żyjmy zdrowo”. Z każdej klasy wybrano najładniej wykonaną pracę. Nagrody otrzymali: oddział przedszkolny grupa 0A Natalia Lidke, oddział przedszkolny grupa 0B Magdalena Karczewska, klasa II Anna Sadowska, klasa III Daniel Lewandowski, klasa V Paulina Marchlewska, klasa VI Oliwia Łukaszewska. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie nagrody pocieszenia. Program profilaktyczny uświetnił występ dzieci z oddziału przedszkolnego grupy 0A oraz uczniów klasy II i V, którzy zaprezentowali inscenizację o zdrowym stylu życia. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Uczniowie mieli również możliwość spróbowania swoich sił podczas zabawy ruchowej „Głowa, ramiona, kolana, pięty…”. Podczas tańca było dużo zabawy i śmiechu. Kolejnym punktem programu były warsztaty kulinarne. Uczniowie w poszczególnych klasach wykonywali kanapki, które później prezentowali i omawiali ich wartości odżywcze. Kolorowe kanapki wyglądały smakowicie! Największe wrażenie podczas prezentacji kanapek zrobiła klasa III. Następnie dzieci otrzymały soki i w swoich salach lekcyjnych skonsumowały przygotowane kanapki.  Po śniadaniu przeprowadzono quiz o zdrowym stylu życia, którego wyniki uczniowie poznają w Dniu dziecka. Na zakończenie wszyscy obejrzeli film dotyczący zdrowego odżywiania. Celem organizacji dnia profilaktycznego było uświadomienie uczniom, że dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć rozwoju wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia i wiele innych.

IX Gminna Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas III w SP Lidzbark

12 maja w Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbyła się Gminna Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas III „Jednorożec 2017”. Była to już dziewiąta edycja tego konkursu. Wzięło w niej udział 19 reprezentantów ze szkół z terenu Gminy Lidzbark  tj. szkoły z Bryńska, Dłutowa, Słupa, Kiełpin oraz Lidzbarka. Celem tego projektu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów oraz promowanie ich uzdolnień w gminie.  Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielki klas I-III: panią Annę Kostrubałę i panią Katarzynę Czaplińską, a nad jego organizacją czuwała pani wicedyrektor Maria Tonkowicz. Uczestnicy zmagali się z dziewięcioma zadaniami,  pełnymi „pułapek”, wymagającymi dużej, jak na ten wiek, wiedzy matematycznej oraz twórczego, logicznego myślenia. W tej trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali następujący uczniowie:

I miejsce – Olga Nowińska (SP Lidzbark)
II miejsce – Bartosz Bilski ( SP Lidzbark)
III miejsce – Wiktoria Kułakowska (SP Bryńsk)

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe w postaci pamiątkowych skarbonek, książek oraz dyplomów. Jednak żaden z pozostałych uczestników nie został pominięty, wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a ich nauczyciele dyplomy – podziękowania za przygotowanie swoich uczniów, które wręczyła wicedyrektor szkoły, pani Maria Tonkowicz. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Lidzbarku, a soki i owoce przez właściciela Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie, pana Roberta Kowalkowskiego, za co organizatorzy konkursu serdecznie dziękują.

SP KIEŁPINY – LEKCJA POKAZOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

16 maja Szkoła Podstawowa w Kiełpinach gościła u siebie burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka. Pan Burmistrz został zaproszony na lekcję pokazową z języka angielskiego w klasie VI. Zajęcia odbywają się w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja zajęć dodatkowych z języka angielskiego, organizacja konkursów naukowych”. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Opoka na realizację zadania otrzymało dofinansowanie z Gminy Lidzbark w kwocie 6325 zł. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego ma na celu utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności oraz poszerzenie wiedzy i słownictwa uczniów.

SP KIEŁPINY – WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROGRAMU „ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO”

W poniedziałek 5 czerwca w Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbyły się ostatnie już warsztaty kulinarne organizowane w ramach programu „Odżywiam się zdrowo”. Pomysłodawczynią cyklu warsztatów była pani Dorota Waleśkiewicz. Poprowadziła je jak zwykle pani Barbara Józefowicz. Tym razem uczniowie z rodzicami przyrządzali deser serowo – truskawkowy. Była to dla dzieci ogromna frajda. Zwieńczeniem była degustacja deserów. Były bardzo pyszne! Na warsztatach od października 2016 r. do dnia dzisiejszego dzieci odkrywały tajniki zdrowej, domowej kuchni. Nabywały prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych. Ponadto uczyły się rozpoznawania smaków oraz dbałości o porządek. Społeczność szkolna dziękuje pomysłodawczyni oraz prowadzącej warsztaty kulinarne. Warsztaty były dla dzieci bardzo ciekawym doświadczeniem.

Relacja z wycieczki młodzieży gimnazjalnej Wrocław-Praga

W dniach 24-27.05.2017r uczniowie Gimnazjum pod opieką nauczycieli : Łukasz Ruczyński, Arkadiusz Raszkowski, Regina Trandziuk i Małgorzata Raczyńska uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia i Pragi. Zobaczyli m. in. Sky Tower, czyli najwyższy wieżowiec we Wrocławiu, Stare Miasto, Hydropolis, Aquaparku, a także ZOO z Afrykarium.

Pod okiem pani przewodnik zwiedzili również Pragę. Po zwiedzeniu miast przyszedł czas na wędrówkę po górach. Celem naszym był Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gór Stołowych.

Piknik Rodzinny w SP Bryńsk

26 maja w szkole podstawowej w Bryńsku odbył się I Piknik Rodzinny. Wszystkich gości przywitała dyrektor szkoły Iwona Strungowska oraz złożyła życzenia mamom w dniu ich święta. Z tej okazji dzieci przygotowały piosenki oraz własnoręcznie zrobione podarunki. Następnie odbyły się konkurencje sportowe. Brały w nich udział całe rodziny. Były rzuty do celu, bieg z jajkiem-piłeczką, wyścigi na trzech nogach oraz konkurencje muzyczne.
W tym dniu nie zabrakło smakołyków przygotowanych przy dużym udziale Koła Gospodyń Wiejskich w Bryńsku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa Karaoke oraz konkurs na najciekawszą fryzurę. Nagrodami były uśmiechy oraz wspólnie spędzony czas. Piknik zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
To była naprawdę wspaniała impreza  wzmacniająca więzi rodzinne i promująca aktywność fizyczną.

XIX Gminny Turniej Piłki Nożnej w SP Wąpiersk

17 maja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wąpiersku odbył się XIX Gminny Turniej Piłki Nożnej, w którym uczestniczyły 4 zespoły: z Lidzbarka, Kiełpin, Dłutowa i Wąpierska. Rozgrywki rozpoczęły się apelem, na którym dyrektor szkoły Piotr Kościński powitał wiceburmistrza  Pana Janusza Bieleckiego oraz przybyłe drużyny wraz z opiekunami. Pan Wiceburmistrz życzył zawodnikom czystej gry i otworzył Turniej Piłki Nożnej. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Po rozegraniu wszystkich meczów klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – SP Dłutowo – 7 punktów
II miejsce – SP Lidzbark – 6 punktów
III miejsce – NSP Wąpiersk – 4 punkty
IV miejsce – SP Kiełpiny – 0 punktów

Najlepszymi strzelcami turnieju okazali się: Przemysław Kordalski z Dłutowa i Hubert Komoszyński z Lidzbarka. Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i piłki do gry  w nogę. Puchar dla zwycięzców oraz dyplomy wręczył pan dyrektor  Piotr Kościński, a piłki pani Beata Kościńska – nauczyciel wychowania fizycznego. Głównym sędzią był pan Sebastian Nawrocki – animator MOSiR w Lidzbarku. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała pielęgniarka pani Krystyna Komoszyńska. Cała impreza została sfinansowana ze środków pochodzących z Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. Organizatorzy serdecznie i gorąco dziękują za przekazane środki finansowe.

UCZNIOWIE SP KIEŁPINY NA TARGACH PRO DEFENSE W OSTRÓDZIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiełpinach otrzymali zaproszenie od Expo Mazury S.A. na Ścieżkę Historyczno – Edukacyjną Szlakiem Oręża Polskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem został objęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie, natomiast głównym sponsorem i mecenasem imprezy została Polska Grupa Zbrojeniowa. Uczniowie klas V i VI, pod opieką pani dyrektor Gabrieli Marcinkowskiej i pani Zuzanny Cybulskiej wybrali się do Ostródy w piątek 2 czerwca. Wydarzenie, w którym wzięli udział uczniowie było nie tylko prezentacją produktów i usług związanych z wojskowością, ale także propagowało patriotyczne wartości i świadomość narodową. Ścieżka Histryczno-Edukacyjna była jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce, gdzie można było aktywnie poznać militarną Historię Polski od czasu Piastów aż po współczesność. Każdy uczestnik ścieżki mógł dotknąć historii  –  poznać życie pierwszych Słowian, bliżej zapoznać się z historią husarii czy dowiedzieć się jakim orężem toczone były bitwy pierwszej i drugiej Wojny Światowej. Uczniowie mieli możliwość strzelić ze średniowiecznego łuku, przymierzyć zbroję, skorzystać z wielu symulatorów czy poruszać się samodzielnie po „Labiryncie Historycznym (Legiony 1914 – 1918)”. Dla wycieczki dostępne było również kino, wyświetlające filmy historyczne. Żywa lekcja historii była dla uczniów pouczająca i niezwykle emocjonująca. Wyjazd na Ścieżkę Historyczno-Edukacyjną był wyjątkową okazją do niezwykłej podróży w czasie przez polską historię.

Wycieczka SP Dłutowo

1 czerwca uczniowie kl.6 wybrali się do Ostródy, aby tam przejść Ścieżkę Historyczno-Edukacyjną „Szlakiem Oręża Polskiego”. Uczniowie mogli aktywnie poznać militarną historię Polski od czasu Piastów aż po współczesność. Celem ścieżki było zbudowanie świadomej postawy patriotycznej i przybliżenie idei proobronności kraju. Połączenie żywej historii z wyjątkowymi eksponatami muzealnymi.
Uczestnicy ścieżki mogli dosłownie dotknąć historii poznać życie pierwszych Słowian, bliżej zapoznać się z historią husarii oraz dowiedzieć się, jakim orężem toczone były bitwy I i II Wojny Światowej. Uczniowie mieli możliwość strzelić z łuku, przymierzyć zbroję, obejrzeć broń czy przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.

PROJEKT LEKCJE Z KLASĄ W SP KIEŁPINY

Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kiełpinach pod kierunkiem wychowawczyni pani Eweliny Falby wzięli udział w zajęciach Lekcje z klasą, w ramach projektu stworzonego przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Uczniowie podzieleni na dwie grupy zaprojektowali zjeżdżalnie wodne. Wykorzystać mogli jedynie papier, słomki do napojów, spinacze i plastelinę. Powstały bardzo ciekawe prace. Wykonane przez dzieci zadanie było pierwszym etapem projektu. W dalszej części uczniowie zajmą się pojęciem budżetu obywatelskiego w szkole. Podczas lekcji dzieci uczyły się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje oraz dobrze komunikować się ze sobą. Te umiejętności są niezbędne do dobrego funkcjonowania w przyszłości. Lekcje z klasą zostały objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

SP KIEŁPINY – DZIEŃ DZIECKA

W Szkole Podstawowej w Kiełpinach Dzień Dziecka obchodzony jest co roku bardzo uroczyście. Już od dawna trwają plany i przygotowania, aby czas spędzony w szkole upłynął przyjemnie i ciekawie. W tym dniu nie odbywają się zajęcia lekcyjne, a uczniowie przychodzą bez zeszytów i książek. Wszyscy uczniowie zawsze z niecierpliwością oczekują tego dnia. Również w tym roku czekało na dzieci mnóstwo atrakcji. Pierwsza godzina lekcyjna odbyła się wg planu, jednak nie były to zwyczajne zajęcia. W rolę nauczycieli wcielili się uczniowie! Sprawiło im to dużo satysfakcji i radości. Następnie odbyły się gry, zabawy i konkurencje sportowe. Po zakończeniu wszystkich gier i rozgrywek sportowych nasi uczniowie zebrali się przed szkołą i razem z rodzicami uczestniczyli w Marszu dla Życia i Rodziny. Wszyscy wyszli na wieś z plakatami promującymi rodzinę. Uczestnicy śpiewając piosenkę „Wszystkie dzieci nasze są” zwracali uwagę, że RODZINA jest najważniejsza w życiu każdego człowieka, zapewnia szczęście, poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnościach. Po powrocie pani dyrektor złożyła dzieciom  najlepsze życzenia z okazji ich święta – dużo radości, beztroskiej zabawy i samych celujących ocen na świadectwie. Następnie uczniowie obejrzeli przedstawienie kukiełkowe pt.: „Nie ma tego złego” w wykonaniu rodziców oraz nauczycieli. Spektakl był dla dzieci ogromną niespodzianką. Każdy występujący doskonale wcielił się w swoją rolę. W efekcie dorośli zaprezentowali się znakomicie, wzbudzając wśród publiczności zachwyt i podziw. W rolę pacynek wcielili się: Zebra i Czerwony Kapturek – p. Zuzanna Cybulska, Jaś, Wilk i Krasnal – p. Ewelina Falba, Małgosia – p. Magdalena Gurzyńska, Czarownica – p. Agnieszka Witkowska, Król i Myśliwy – p. Dorota Waleśkiewicz, Królowa – p. Barbara Józefowicz, Krasnal i Dratewka – p. Beata Loźniewska, Smok i Babcia – p. Beata Zelma.  Pani dyrektor serdecznie podziękowała rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie oraz przygotowanie przedstawienia, a zwłaszcza pani Dorocie Waleśkiewicz, która była pomysłodawczynią przedsięwzięcia. Po występach zostały rozdane nagrody zwycięzcom poszczególnych konkursów i zawodów sportowych oraz wcześniej przeprowadzonych: konkursu języka angielskiego i quizu o zdrowym stylu życia. W konkursie języka angielskiego najlepsi okazali się: klasa II 1 miejsce Izabela Piórkowska, 2 miejsce Ewelina Jagodziewska, 3 miejsce Agata Skręta; klasa III 1 miejsce Amelia Gurzyńska, 2 miejsce Anna Piórkowska, 3 miejsce Karolina Truszczyńska; klasa V 1 miejsce Andżelika Nadolska, 2 miejsce Michał Kleist, 3 miejsce Paulina Marchlewska; klasa VI 1 miejsce Karol Puczyński, 2 miejsce Karolina Brzozowska, 3 miejsce Oliwia Łukaszewska. W quizie o zdrowym stylu życia zwyciężyli: klasa II Karolina Węgrzynowska, klasa III  Nikola Wielgszyńska i Jakub Kruszewski, klasa V Michał Kleist, klasa 6 Krzysztof Malinowski. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy słodkie nagrody pocieszenia. Kolejnym punktem dnia było ognisko z kiełbaskami. Atrakcją były balony oraz bańki mydlane. Niespodziankę dla dzieci przygotowała również Rada rodziców, która zakupiła piaskownicę. Natomiast organ prowadzący szkołę Stowarzyszenie Opoka sfinansowało zakup zabawek do piaskownicy. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje za podarunki. Nastrój dzieci tego dnia zawsze jest miły i pogodny.

Dzień Dziecka w SP Słup

1 czerwca w Szkole Podstawowej w Słupie odbył się FESTYN REKREACYJNY organizowany z okazji pobliskich uroczystości: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Festyn był finansowany z funduszy Gminy Lidzbark przeznaczonych na realizację zadania publicznego.

Od samego rana pod kierunkiem wuefisty, Pana Dariusza Jagielskiego odbywały się emocjonujące rozgrywki sportowe takie jak: przeciąganie liny, rzuty do celu, latające dywany, wyścigi żuków i inne. W tym samym czasie uczennice z klas IV – VI przyrządzały zdrowe i kolorowe kanapki pod bacznym okiem Pani Katarzyny Mróz. Przygotowaniem koktajli, owoców, ciepłych napojów, kiełbasek oraz wystawą tych produktów w „Spiżarni Babuni” zajęły się Panie: Katarzyna Mróz, Justyna Bartnicka, Jolanta Jonowska i Ewa Fiszer. Pani Justyna Bartnicka ponadto skrzętnie uwieczniała wszystkie wydarzenia w kadrze aparatu fotograficznego.

O godzinie 10.00 przybyli zaproszeni goście. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonały Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa” – Pani Grażyna Ciesielska oraz Dyrektor Szkoły – Beata Kozłowska.  Zaprosiły rodziców do wysłuchania części artystycznej (przygotowaniem uczniów zajęły się wychowawczynie klas 0 – III, Panie: Grażyna Kacprowicz, Grażyna Ciesielska, Maria Żach i Jolanta Kosman oraz Pani Katarzyna Mróz i Dyr. Szkoły – Beata Kozłowska). Na zakończenie tej części dzieciaki obdarowały swoich Rodziców własnoręcznie przygotowanymi niespodziankami, zaś wychowawcy klas z okazji Dnia Dziecka wręczyli upominki wszystkim swoim podopiecznym. Każdy uczeń szkoły otrzymał batonika oraz wiatraczek lub: komplet kolorowych długopisów, karty Uno, sprężynkę, notesik czy bańki mydlane.

W trakcie trwania pikniku uczennica Wiktoria Szynaka –  członkini SK PCK – odczytała również krótki referat z okazji Światowego Dnia bez Papierosa obchodzonego 31 maja 2017 r. Wręczano także ulotki o szkodliwości nałogu. Następnie Pani Dyrektor zaprosiła do wspólnego biesiadowania przy ognisku, kawie, pysznym cieście, owocach, koktajlach i wszelkich pysznościach z wystawy.

Pragniemy serdecznie podziękować za udział w festynie i za upominki Burmistrzowi Lidzbarka –  Panu Maciejowi Sitarkowi oraz Zastępcy Burmistrza – Panu Januszowi Bieleckiemu, Radnemu – Panu Pawłowi Ciesielskiemu, Panu Wiesławowi Czarneckiemu – członkowi Zarządu Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa”. Gorąco dziękujemy sponsorowi pieczywa i wyrobów cukierniczych – Prezes „GS Samopomoc Chłopska” – Pani Agacie Sitarz oraz sponsorom kiełbas – właścicielom Masarni w Brzoziu – Panom Kazimierzowi Leśniewskiemu, Bogdanowi Biegańskiemu i Grzegorzowi Sobiechowi, a także Panu Adamowi Kawce – tatusiowi naszych uczennic – za czuwanie nad przygotowaniem kiełbasek w ognisku – mówi jeden z organizatorów.

Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew!

To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli gminy. W piątek opublikowano nowelizację, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy ustawy o ochronie przyrody – wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci wycinki, a gminni urzędnicy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.

Zmiany wprowadza ustawa z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074), która zacznie obowiązywać 17 czerwca br.

Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale zmienia się również generalnie wysokość, na której mierzony ma być obwód pnia, co ostatecznie zadecyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia. Po liberalizacji przepisów wprowadzono pomiar na wysokości 130 cm, teraz – od 17 czerwca – ustawa przywraca pomiar drzewa niżej – na wysokości 5 cm.

O zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia zadecyduje obwód pnia na wysokości 5 cm

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Szczególne regulacje dla drzew usuwanych z prywatnych posesji

Takie same parametry będą obowiązywać w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

i drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to należy chęć usunięcia drzewa zgłosić do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny urzędnik dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

  1. a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  2. b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni – w takim bowiem terminie organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. W praktyce termin ten będzie nieco dłuższy – bowiem 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręczenie. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Nie zawsze jednak konieczne będzie odczekanie z usunięciem drzewa do końca ww. terminu. Nowelizacja wprowadza bowiem możliwość wydania przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin – po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku bowiem nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

Kiedy gmina może wnieść sprzeciw?

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

  1. a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,
  4. d) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).

Kiedy gmina musi wnieść sprzeciw?

Organ wnosi sprzeciw:

  1. a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
  2. b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

Zwolnienie z opłaty za usunięcie drzewa pewne dopiero po upływie 5 lat

Nowe przepisy mają ograniczyć usuwanie drzew na cele budowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Opłaty

Nowelizacja przewiduje wydanie przez ministra środowiska rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. Do czasu wydania tego rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody).

Inne zmiany

Ustawa zobowiązała ministra właściwego ds. środowiska do wydania rozporządzenia ws. kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – do tej pory przepisy przewidywały jedynie możliwość wydania takiego aktu, a nie obowiązek. Minister będzie miał 6 miesięcy na przygotowanie tych przepisów.

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wejście w życie zmian spowoduje również uchylenie przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

 

Dobra współpraca to podstawa

Wspólne inwestycje są sprawdzianem dobrej współpracy pomiędzy samorządami. Przykładem może być droga Kiełpiny-Rynek, zrealizowana przez Gminę Lidzbark oraz Gminę Grodziczno, której otwarcie odbyło się w sobotę, 3 czerwca o 12.30. – Nowo powstała inwestycja to droga, która łączy dwa powiaty, nowomiejski i działdowski oraz dwie gminy, Gminę Lidzbark z Gminą Grodziczno. Jest to droga budowana w partnerstwie z Gminą Grodziczno, a łącznie jest to około 3 km. nowego asfaltu i przede wszystkim łączy takie miejscowości jak Rynek i Kiełpiny.  – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. To kolejna duża przebudowa w miejscowości Kiełpiny. Odcinek o długości 1 165 metrów w sumie kosztował 702 542,37 zł z czego 511 528,00 zł to dofinansowanie z PROW. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański, Przewodnicząca Rady Gminy Grodziczno Urszula Plitt, sołtys Kiełpin Łukasz Machujski, radny Rady Miejskiej Tadeusz Kosman oraz sołtys Rynku Tomasz Januszewski.

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty zadania publicznego realizowanego przez fundację „Drogowskazy”

Bez tytułu

Załączniki:

Uproszczona oferta Realizacji zadania publicznego

 

40 lat minęło…

W czwartek, 2 czerwca odbyły się uroczyste obchody 40-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Wojciecha. Po mszy św. uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP w Lidzbarku oraz sztandarami szkól z naszej gminy udali się pochodem ulicami miasta do Szkoły Podstawowej na dalszą cześć uroczystości. Cześć oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły w asyście absolwentek szkoły, które ten sam sztandar 40-lat wcześniej wprowadzały przy okazji nadania szkole imienia. Beata Piątkowska, dyrektor szkoły, przybliżyła gościom historię szkoły, opowiedziała o zmianach, które dokonały się na przestrzeni lat oraz przedstawiła plany na przyszłość. Głos zabrał również burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, który wspomniał o planowanej rozbudowie szkoły, wzbogacając ją o nowe dodatkowe skrzydło. Po części oficjalnej miała miejsce cześć artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły m.in.: pokazy taneczne, scenki z życia patrona Tadeusza Kościuszki, występ zuchów i występy gimnastyczne. Następnie zostali wyróżnieni zasłużeni absolwenci szkoły, emerytowani nauczyciele i sympatycy placówki.